Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Juravleva.jpg

Gistologiya va Patomorfologiya bo‘limi boshlig‘i:
Juravleva Natalya Sergeyevna

Vrach-patologoanatom.
Gistologik laboratoriya 1971 yilda respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazida tashkil etilgan bo‘lib, Markaziy laboratoriya tarkibiga kirgan. 2017 yilda laboratoriya patologiya idorasi deb o‘zgartirildi.

Patologiya xonasiga Sitologiya laboratoriyasi va gistologiya laboratoriyasi kiradi.

Kafedra quyidagi tadqiqotlarni olib boradi:

  • Qalqonsimon bezni tsitologik tekshirish (qalqonsimon bezning ingichka igna bilan olingan ponksiyon biopsiyasi);

  • Moyak punktatini sitologik tekshirish;

  • Operatsion materialning intraoperatsion ekspress-diagnostikasi;

  • Operatsiya materialini gistologik tekshirish (qalqonsimon, gipofiz, buyrak usti, sut bezlari va boshqalar);

Bo‘limda morfologik tadqiqotlarning barcha zamonaviy usullaridan foydalaniladi. Patologiya ofisida zamonaviy uskunalar mavjud.