Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(78)113-60-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Har birimiz uchun muhim


Akademik Yo.X.To'raqulov nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya Ilmiy-AmaliyTibbiyot Markazi - bu noyob tibbiy muassasa bo'lib, yo'naltirilgan. Tashkil etilgan kunidan boshlab tobugunga qadar Markazning katta tajribali shifokor vaxodimlari xizmati respublika va hattoki ,  halqarodarajada bemorlar tomonidan yuqori baxolangan. Statistika uchun - 2019 yil davomida Markazxizmatlaridan 3100 dan ziyod horijiy bemorlarfoydalandilar, xususan, 280 nafari stacionar davolashkursini oldilar.

Bundan tashqari, Markazning statistic ma’lumotlariga ko’ra, so’nggi yilda  maslahatpoliklinikasiga murojatlar miqdori keskin oshganligikuzatildi ( kuniga 500 bemor), shu munosabatdanbemorlar uchun maksimal qulaylik va xavfsizlik yaratish maqsadida dunyoning tan olingan  tibbiyot muassasalarida keng qo’llaniladigan electron navbattizimi ishlab chiqildi va joriy etildi. Mazkur tizimbemorlarga yagona raqam olish imkonini beradi, raqambo’yicha registratura va kassa xodimlari o’z vaqtidazaruriy maslahat beradilar ( bu qo’shimcha ravishtaaloqasiz CLICK – to’lov tizimi ham joriy etilgan ),asosiysi bu jarayon tushunmovchiliklarsiz davom etadi. Maslahat poliklinikasidagi har bir mutaxassisning ishtartibi ma’muriyat tomonidan tasdiqlanadi va uningbajarilishiga jiddiy rioya qilinadi. Poliklinikamutaxassislari 8:00 da  ish boshlaydilar va  16:00 gacha o’rnatilgan qoydalarga ko’ra, bemorlarni qabulqiladilar, registratura xodimi esa 7:45 dan  bemorlarniruyxatga olishni boshlaydi.Yuqoridagi aytilganlardan,Markazning biror xodimi o’zining shaxsiy fikri bilanarasholmaydigan bemorlarni qabul qilish tizimihaqidagi manzarani ko’rish mumkin.

Bundan tashqari, Markazning stacionaridaishlaydigan shifokorlar ambulator qabulni tasdiqlangangrafik boyicha stacionar faoliyatidan sung amalgaoshiradilar.

Markaz raxbariyatiga ijtimoiy tarmoqlarda kengovoza bo’lgan o’tgan haftada ro’y bergan vaziyatborasida oydinlik kiritish  niyatida o’z mulohazalarinikeltiradi.

Bu kabi ayblov quyidagi sabablarga ko’ra noo’rin deb hisoblanadi:

1. Birinchi vaziyat. Mamlakatimizdagiepidemiologic holatni inobatka olgan holatda, hamda electron navbat tizimining va Instagram/ telegram/ facebook va call – markazyordamida online – xizmat ko’rsatish afzalligi

tufayli, bemorlar poliklinika xollida to’planibqolmasligi ( misol uchun, bemorningpoliklinikada shaxsan o’zi bo’lishini talabetmaydigan vaziyatlarda, laboratoriyatadqiqotlari va boshqa xizmatlar bo’yichama’lumotni olish uchun ) maqsadida Markazma’muriyati bemorlarni sanitar – gigienikme’yorga va binolarda minimal ijtimoiy masofaga  rioya qilishni qat’iy so’raydi. Nohushvaziyat ro’y bergan kuni yaxshi ob-havosharoitini inobatka olganda, ayrim bemorlargapoliklinika xovlisidagi ichki xovlida kutib turishtaklif etildi, bu yerda kutish qulayligi uchunbarcha zaruriy shart – sharoitlar yaratilgan – o’rindiqlar va yoqimli landshaft bilanto’ldirilgan, bu tomondan bemorlar hech qandayshikoyat etmaganlar. Shuni aytish kerakki, aynidam 80 ta bemorga xizmat ko’rsatilayotgan edi,bu ular orasida xavfsiz masofani yaratish uchunbevosita ko’rsatma hisoblanadi.

2. Ikkinchi vaziyat. Ayblov murojaatida UzbekovKamil Kashapovich – qabul qilishdan bosh tortkan shifokor ismi eslatib o’tilgan edi. Bu inson Markazning yetakchi mutaxassislaridanbiri bo’lib, Markazdagi stacionar bemorlarininazoratiga ma’sul bo’lgan, reproduktivendokrinologiya bo’limining boshligihisoblanadi. Ambulator bemorlar qabuli KamilKashapovichning tartibiga ko’ra,payshanba/shanba kunlari soat 14-00 danboshlanadi. Shu tariqa, shifokorning poliklinikabemorlariga belgilanmagan vaqtida maslahatberish vakolati yoq edi.

Barcha vaziyatlarni hisobga olgan holda, Markazma’muriyati har bir bemoridan nafaqat o’z huquqlarini, balki boshqa bemorlar va Markazxodimlarining ham huquqlarini xurmat qilishlarinio’tinib so’raydi. Biz aminmiz – mamlakatimizda vadunyoda ro’y berayotgan, COVID-19 virusi tarqalishiva mutaciyasi va hech kim unga nisbatan to’liqkafolatlanmagani bilan bog’liq bo’lgan jiddiymuammolardan hammaning xabari bor.O’zbekistonRespublikasi fuqarosi sifatida jamiyatning qonun vame’yorlariga rioya qilgan holda, har birimiz bugungiepidemiologic sharoitda ogoh bo’lishga ma’sulmiz. Jamiyatimizning har bir vakilini atrofdagi insonlarganisbatan tinchlik – xotirjamlik va bag’rikenlikkachaqirib qolamiz.

   Bizning maqsadimiz – sizning salomatligingiz !

   Hurmat va ehtirom bilan ,

   Endokrinologiya Ilmiy – Amaliy Markaz Ma’muriyati.

Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani, Mirzo-Ulug'bek kychasi, 56 

Veb sahifa: : www.endomarkaz.uz.

Elektron pochtamanzili: endocrin@uzsci.net

Telefon : (+99878) 113 60 00 call-centr, (+99871)269-06-09, (+99871) 262-23-68, (+99871) 262-27-02.