Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Maksutova Nigora Nasritdinovna

Metabolik terapiya bo‘limi boshlig‘i:
Maqsutova Nigora Nasritdinovna

Tibbiyot fanlarm nomzodi, Oliy toifali shifokor, Endokrinolog


Bo‘lim shifokorlari:
Miraxmedova Muhabbat Pulatovna,Oliy toifali shifokor,
Xaydarova Gavxar Abrarovna Uchinchi toifali shifokor.