Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)


Ilmiy nashrlarni taqrizlash to‘g‘risidagi NIZOM

Dissertaciya birlamchi xujjatlarini tekshirish bo‘yicha komissiya

Ilmiy Kengash Nizomi   Akademik Yo.X.To‘raqulov nomidagi RIEIATM Raisi – raxbari, Tibbiyot fanlari doktori To'rayev F.F.

Akademik Yo.X.To‘raqulov nomidagi RIEIATM  Kotibi – ilmiy kotibi, Tibboyot fanlari nomzodi Sadikova A.S.


Komissiya tarkibi


Akademik Yo.X.To'raqulon nomidagi RIEIATM Ilmiy kengashi a'zolari