Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Akademik Yo.Х.To'raqulov nomidagi RIEIATM Ilmiy kengashi


  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.01.2022 yildagi Farmoniga asosan. PQ-102-son “ENDOKRINOLOGIK XIZMAT Ko‘lamini takomillashtirish va kengaytirish  chora-tadbirlari to‘g‘risida” bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajalarini berish bo‘yicha ilmiy kengash tuzish masalasi alohida belgilab qo‘yilgan ko'rib chiqilmoqda.