Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Taxlillar narxlari ro'yxati     Tibbiy xizmatlar narxlari ro'yxati     Talabgor xizmatlar   

 Dori-darmonlar va tib.mahsulotlar haqida ma'lumot


Xizmatlar O’zbekiston fuqarolari Сhet el fuqarolari
Биохимические анализы
a-amilaza 23 600 so'm. 47 200 so'm.
ALT 21 700 so'm. 43 400 so'm.
albumin 21 500 so'm. 43 000 so'm.
ASLO 24 100 so'm. 48 200 so'm.
AST 21 700 so'm. 43 400 so'm.
Umumiy bilirubin 24 700 so'm. 49 400 so'm.
galvanik boyinbog 22 000 so'm. 44 000 so'm.
venoz glyukoza 20 200 so'm. 40 400 so'm.
qon zardobidagi temir 22 600 so'm. 45 200 so'm.
Kaliy 26 400 so'm. 52 800 so'm.
Кислотно-щелочное состояние газов крови (КЩС) 202 500 so'm. 405 000 so'm.
Kreatinin 21 700 so'm. 43 400 so'm.
kreatininkinaza umumiy 22 100 so'm. 44 200 so'm.
siydik kislotasi 22 200 so'm. 44 600 so'm.
Mochevina 22 300 so'm. 44 600 so'm.
umumiy oqsil 21 500 so'm. 43 000 so'm.
Reberg probasi 24 600 so'm. 49 200 so'm.
triglitseridlar 22 400 so'm. 44 800 so'm.
troponin 75 200 so'm. 150 400 so'm.
fosfor 21 700 so'm. 43 400 so'm.
xloridlar 19 800 so'm. 39 600 so'm.
xolesterin 22 100 so'm. 44 200 so'm.
yuqori zichlikka ega xolesterin 25 200 so'm. 50 400 so'm.
ishqorli fosfataza 22 000 so'm. 44 000 so'm.
gepatit B ekspress-taxlili 30 700 so'm. 61 400 so'm.
gepatit C ekspress-taxlili 34 100 so'm. 68 200 so'm.
Гемотологические исследования
glikirlangan gemoglabin HUMAN 53 200 so'm. 106 400 so'm.
Umumiy qon taxlili (avtomat) 36 200 so'm. 72 400 so'm.
eritrotsitlarni xisoblash 19 700 so'm. 39 400 so'm.
Гистологические исследования
gistologik tekshiruvlar 279 600 so'm. 559 200 so'm.
QB sitologik tekshiruvi 268 200 so'm. 536 400 so'm.
ekspress-gistologiya 188 800 so'm. 377 600 so'm.
Иммунологические анализы
qon guruxi ,rezus-faktor 33 600 so'm. 67 200 so'm.
Иммунохимические анализы
ИФА 17 -ОП 41 600 so'm. 83 200 so'm.
IXLA androstendion 160 600 so'm. 321 200 so'm.
IXLA TTG retseptorlariga antitana 177 300 so'm. 354 200 so'm.
IXLA Kortizol 39 200 so'm. 78 400 so'm.
IXLA Lyuteinlovchi gormon(LG) 43 400 so'm. 86 800 so'm.
SARS-Cov-2Sni neytrallashtiruvchi antikorlar 289 200 so'm. 578 400 so'm.
IXLA Progesteron 48 900 so'm. 97 800 so'm.
IHLA Renin 62 900 so'm. 125 800 so'm.
IXLA Erkin PSA 38 700 so'm. 77 400 so'm.
IXLA erkin T4 36 600 so'm. 73 200 so'm.
IXLA T3 umumiy 38 500 so'm. 77 000 so'm.
IXLA T4 umumiy 38 300 so'm. 76 600 so'm.
IXLA Testosteron 47 300 so'm. 94 600 so'm.
IXLA Tireoglobulin(TG) IHLA 62 400 so'm. 124 800 so'm.
IXLA TTG 37 400 so'm. 74 800 so'm.
IXLA Follikulani stimulyatsiya qiluvchi gormon (FSG) 40 300 so'm. 80 600 so'm.
исследования COVID
antigen eksress-tahlili 33 100 so'm. 66 200 so'm.
Исследования свёртывающей системы
ACHTV 22 500 so'm. 45 000 so'm.
trombin vaqti 22 900 so'm. 45 800 so'm.
SISMEX trombin vaqti 23 000 so'm. 46 000 so'm.
Fibrinogen 23 600 so'm. 47 200 so'm.
Исследования углеводного обмена
Glyukoza bardoshlik testi 44 400 so'm. 88 800 so'm.
Консультация специалистов
1-toifali shifokor 65 800 so'm. 131 600 so'm.
2-toifali shifokor 64 300 so'm. 128 600 so'm.
toifasiz shifokor 63 000 so'm. 126 000 so'm.
oliy toifali shifokor 70 200 so'm. 140 400 so'm.
Ginekolog 42 600 so'm. 85 200 so'm.
endokrinolog-dietolog 30 100 so'm. 60 200 so'm.
Lor- shifokori 37 100 so'm. 74 200 so'm.
Podiatrist xamshira 36 100 so'm. 72 200 so'm.
Тест услуга 1 100 so'm.
Лапароскопия
Лапароскопическая андреналектомия 1 154 300 so'm. 2 308 600 so'm.
Лапароскопическая аппендоктомия 728 300 so'm. 1 456 600 so'm.
Лапароскопическая кистектомия из яичника 789 100 so'm. 1 578 200 so'm.
Лапароскопическая резекция желудка 1 194 800 so'm. 2 389 600 so'm.
Лапароскопическая холецистектомия 789 100 so'm. 1 578 200 so'm.
Лапароскопическое грыжесечение 910 800 so'm. 1 821 600 so'm.
Лапроскопическая кистектомия из печени 992 000 so'm. 1 984 000 so'm.
Нейрохирургические операции
absess va bosh miya inftrsion kasalliklari 889 900 so'm. 1 779 900 so'm.
jarroxlik sharoitida perinevral blokada 34 200 so'm. 68 400 so'm.
orqa miya ventral dtkompressiyasi va umurtqa pogonasining boyin soxasi stabilizatsiyasi 940 600 so'm. 1 881 200 so'm.
ikkita umutqalar vertebroplastikasi 224 200 so'm. 448 400 so'm.
bitta umurtqa vertebroplastikasi 164 500 so'm. 329 000 so'm.
uchta va undan ortiq umurtqalarning vertebroplastikasi 393 700 so'm. 787 400 so'm.
orqa miya qorin boshligi orti ventral dekompressiyasi va spondilodez 1 100 500 so'm. 2 201 000 so'm.
bosh suyagini dekompression trepanatsiyasi 827 200 so'm. 1 654 400 so'm.
laminektomiya dekompressiyasi 834 000 so'm. 1 668 000 so'm.
nerv ildizlari dekompressiyasi va umurtqa pogonasini bel soxasida stabilizatsiyasi 1 000 700 so'm. 2 001 400 so'm.
orqa miya dekomprassiyasi va umurtqa pogonasi stabilizatsiyasi 940 600 so'm. 1 881 200 so'm.
Клипирование и резекция артериовенозной мальформации головного мозга 1 475 700 so'm. 2 951 400 so'm.
Клипирование мешатчотай аневризмы сосудов головного мозга 1 475 700 so'm. 2 951 400 so'm.
boyin umrtqasi laminoplastikasi 940 600 so'm. 1 881 200 so'm.
Микроваскулярная декомпрессия лицевого нерва 1 194 300 so'm. 2 388 600 so'm.
Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва 1 194 300 so'm. 2 388 600 so'm.
Bel va kokrak qismi nerv ildizlari mikrodekompressiyasi 786 600 so'm. 1 573 200 so'm.
Bel qismi mikrodiskektomiyasi umrtqa stabilizatsiyasi bilan 786 600 so'm. 1 573 200 so'm.
Boyin qismi mikrodiskektomiyasi umurtqa stabilizatsiyasi bilan 834 000 so'm. 1 668 000 so'm.
miofastial blokada 32 100 so'm. 64 200 so'm.
Наложение высоко-паточного сосудистого анастомоза 1 475 700 so'm. 2 951 400 so'm.
Наложение низко-паточного сосудистого анастомоза 1 475 700 so'm. 2 951 400 so'm.
osteoma 809 700 so'm. 1 619 400 so'm.
intrakranial shakllanishning ochiq biopsiyasi 827 200 so'm. 1 654 400 so'm.
birlamchi xirurgik tozalash 203 300 so'm. 406 600 so'm.
bosh suyagi nuqsonining plastik jarroxligi 889 900 so'm. 1 779 900 so'm.
bosh miya qattiq pardasi jarroxlik plastikasi 889 900 so'm. 1 779 900 so'm.
umurtqa pogonasining punksion biopsiyasi 74 600 so'm. 149 200 so'm.
jarroxlik muolajasidkozdan kechirish va likvor oqimini muxrlash 786 600 so'm. 1 573 200 so'm.
Umurtqa stabilizatsiyasi 1 000 700 so'm. 2 001 400 so'm.
Intrakanal hosilalarni stereotaksik biopsiyasi 827 200 so'm. 1 654 400 so'm.
Orqa miya transtorokal ventral dekompressiyasi va spondilodez 1 100 500 so'm. 2 201 000 so'm.
Gipofiz adenomasini olib tashlash 913 300 so'm. 1 826 600 so'm.
Удаление кавернозной мальформации головного мозга 1 475 700 so'm. 2 951 400 so'm.
Metallokonstruksiyani olib tashlash 1 000 700 so'm. 2 001 400 so'm.
Bosh yumshoq to'qimasi hosilalarini olib tashlash 203 300 so'm. 406 600 so'm.
Bosh miya o'simtasini olib tashlash 1 061 300 so'm. 2 122 600 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 1 100 500 so'm. 2 201 000 so'm.
Удаление фокального очага эпилепсии 1 475 700 so'm. 2 951 400 so'm.
Bosh miya suyagi surunkali gematomalarini olib tashlash 889 900 so'm. 1 779 900 so'm.
Bosh miya shuntlash operatsiyasi 809 700 so'm. 1 619 400 so'm.
Общие клинические анализы
qin surtmasi taxlili 30 300 so'm. 60 600 so'm.
prostata ajralmasi taxlili 21 400 so'm. 42 800 so'm.
peshobdagi aseton 17 100 so'm. 34 200 so'm.
Ben-Djons oqsili 20 400 so'm. 40 800 so'm.
peshobdagi oqsili 18 800 so'm. 37 600 so'm.
peshobdagi ot pigmenti 16 400 so'm. 32 800 so'm.
bezgak(malyariya )uchun qon 27 800 so'm. 55 600 so'm.
Peshobdagi mikroalbumin 27 600 so'm. 55 200 so'm.
Umumiy axlat taxlili 25 600 so'm. 51 200 so'm.
umumiy peshob taxlili 20 800 so'm. 41 600 so'm.
Zimnidskiy probasi 20 400 so'm. 40 800 so'm.
Nechiporenko ,A Kakovskovo probasi 24 400 so'm. 48 800 so'm.
peshobdagi qand miqdori 18 300 so'm. 36 600 so'm.
Peshobni o'ziga hos vazni 16 700 so'm. 33 400 so'm.
Операции диабетической стопы
son amputatsiyasi 749 100 so'm. 1 498 200 so'm.
boldir amputatsiyasi yu/k 1 222 600 so'm. 2 445 200 so'm.
boldir amputatsiyasi p/k 1 222 600 so'm. 2 445 200 so'm.
yelka qismi amputatsiyasi 813 800 so'm. 1 627 600 so'm.
bilak qismi amputatsiyasi 813 800 so'm. 1 627 600 so'm.
barmoq amputatsiyasi 329 000 so'm. 658 000 so'm.
barmoq amputatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 740 800 so'm. 1 481 600 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 329 000 so'm. 658 000 so'm.
toliq amputatsiyasi va flegmonani ochish 740 800 so'm. 1 481 600 so'm.
toliq ochish amputatsiyasi 645 700 so'm. 1 291 400 so'm.
plastika usuli bilan toliq amputatsiyasi 751 900 so'm. 1 503 800 so'm.
tizza bogimi artromiyasi 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
autedermoplastika 868 500 so'm. 1 737 000 so'm.
katta karbonkulni ochish 852 500 so'm. 1 705 000 so'm.
kichik karbonkulni ochish 749 100 so'm. 1 498 200 so'm.
yiringli (yalliglangan) ateromani ochish 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
Paraproktitni ochish 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
infeksion absesni ochish 734 100 so'm. 1 468 200 so'm.
son flegmonasini ochish 973 600 so'm. 1 947 200 so'm.
boldir flegmonasini ochish 738 600 so'm. 1 477 200 so'm.
kaft flegmonasini ochish 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
yelka flegmonasini ochish 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
bilak flegmonasini ochish 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
chov flegmonasini ochish 734 100 so'm. 1 468 200 so'm.
tavon flegmonasini ochish 622 400 so'm. 1 244 800 so'm.
orqa bel flegmonasini ochish 859 100 so'm. 1 718 200 so'm.
tohiq flegmonasini ochish 608 800 so'm. 1 217 600 so'm.
son,boldir,topiq flegmonasini ochish 1 243 100 so'm. 2 486 200 so'm.
boldir va topiq flegmonasini ochish 1 104 200 so'm. 2 208 400 so'm.
tana flegmonasini ochish 859 100 so'm. 1 718 200 so'm.
dumba flegmonasini ochish 734 100 so'm. 1 468 200 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi 622 400 so'm. 1 244 800 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi va flegmonani ochish 740 800 so'm. 1 481 600 so'm.
nekroektomiya 618 500 so'm. 1 237 000 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi(katta) 749 100 so'm. 1 498 200 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi (kichik) 611 800 so'm. 1 223 600 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(katta) 1 498 700 so'm. 2 997 400 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(kichik) 1 203 800 so'm. 2 407 600 so'm.
plevra boshliginig punksiyasi 104 800 so'm. 209 600 so'm.
резекция плюеневых костей 622 400 so'm. 1 244 800 so'm.
boldirning tizza bogimi soxasidagi ekzartikulyatsiyasi 622 400 so'm. 1 244 800 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi 585 400 so'm. 1 170 800 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 740 800 so'm. 1 481 600 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 595 900 so'm. 1 191 800 so'm.
toliq ekzoartikulyatsiya 578 800 so'm. 1 157 600 so'm.
Операции эндокринной хирургии
absesni ochish 506 700 so'm. 1 013 400 so'm.
gemistrumektomiya 750 800 so'm. 1 501 600 so'm.
limfa tugunlarini ajratish bilan gemistrumektomiya 856 900 so'm. 1 713 800 so'm.
mastektomiya 657 700 so'm. 1 315 400 so'm.
tuxumning moyakka tushmasligi 754 000 so'm. 1 508 000 so'm.
sunnat 499 300 so'm. 998 600 so'm.
okolototal tireoidektomiya 851 000 so'm. 1 702 000 so'm.
okolototalnaya tireoidektomiya limfa disseksiya bilan 944 100 so'm. 1 888 200 so'm.
varikotsele jarroxligi(Ivonisevich boyicha) 649 700 so'm. 1 299 400 so'm.
Vinkelman jarroxligi 649 700 so'm. 1 299 400 so'm.
jinsiy azolar plastik jarroxligi 960 900 so'm. 1 921 800 so'm.
QB kengaytirilgan rezeksiyasi tugun bilan 750 800 so'm. 1 501 600 so'm.
Relumbotomiya 780 300 so'm. 1 560 600 so'm.
retservitomiya 657 700 so'm. 1 315 400 so'm.
KB subtotal rezeksiya 856 900 so'm. 1 713 800 so'm.
total tireoidektomiya 851 000 so'm. 1 702 000 so'm.
total tireoidektomiya limfodisseksiya 944 100 so'm. 1 888 200 so'm.
KB, KBOB transplantasiya 486 500 so'm. 973 000 so'm.
traxeostomiya 626 500 so'm. 1 253 000 so'm.
traxeostomiya KB boýin qismi rezeksiyasi bilan 657 700 so'm. 1 315 400 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash 817 000 so'm. 1 634 000 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash strumektomiya 901 900 so'm. 1 803 800 so'm.
ateromani olib tashlash 506 700 so'm. 1 013 400 so'm.
til ildizidagi bo'qoqni olib tashlash 925 900 so'm. 1 851 800 so'm.
Bo'yin kistasini olib tashlash 647 200 so'm. 1 294 300 so'm.
Lipomani olib tashlash 506 700 so'm. 1 013 400 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 1 032 600 so'm. 2 065 200 so'm.
boýin o'rta kistasini olib tashlash 632 400 so'm. 1 264 800 so'm.
KB tugunini olib tashlash 657 700 so'm. 1 315 400 so'm.
Boýin limfa tugunlarini olib tashlash 648 100 so'm. 1 296 200 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va gemistruktamiyasi 780 300 so'm. 1 560 600 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va kengaytirilgan rezeksiyasi 780 300 so'm. 1 560 600 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi 657 700 so'm. 1 315 400 so'm.
Офтальмологические исследования
Автокераторефрактометр на два глаза 20 900 so'm. 41 800 so'm.
Автопериметр на два глаза 29 600 so'm. 59 200 so'm.
Безконтактный танометр на два глаза 20 900 so'm. 41 800 so'm.
biomikrooftalmoskоpiya dorili midriaz va retinolog shifokor maslaxati bilan 47 800 so'm. 95 600 so'm.
ssuv -ichimlik namunasi(gloukomaga shubxalanganda) 41 300 so'm. 82 600 so'm.
gonioskopiya 48 300 so'm. 96 600 so'm.
gonioskopiya dorisiz 47 600 so'm. 95 200 so'm.
VGD olchash 40 300 so'm. 80 600 so'm.
Исследование "А" сканирование на два глаза 53 300 so'm. 106 600 so'm.
Исследование "Б" сканирование на два глаза 53 800 so'm. 107 600 so'm.
Исследование "Ультразвуковая биомикроскопия" сканирование на два глаза 65 300 so'm. 130 600 so'm.
Autoimmun kasalliklardagi endokrin oftalmopatiyani kompleks limfatik terapiyasi,dorilarsiz 43 600 so'm. 87 200 so'm.
ko'zning to'r pardasi lazer koagulyatsiyasi 1 seans bir ko'z uchun 316 000 so'm. 632 000 so'm.
to'r pardasi yoki nervini optik kogerent tamografiyasi 52 900 so'm. 105 800 so'm.
dorilarsiz parabulbar ineksiyalar 38 500 so'm. 77 000 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, dorilarsiz) 44 800 so'm. 89 600 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, perimrtriya,tonometiya,ekzooft 45 600 so'm. 91 200 so'm.
koz yosh kanalini yuvish 41 300 so'm. 82 600 so'm.
Anesteziolog -reanimatolog nazorati ostida sistemali tasirga ega glyukokortikoidlar bilan terapiyasi 86 100 so'm. 172 200 so'm.
Subkonyuktival ineksiya 40 300 so'm. 80 600 so'm.
Subkonyuktival ineksiya-dorilarsiz 39 600 so'm. 79 200 so'm.
Процедуры
Paronoxiyani ochish 57 600 so'm. 115 200 so'm.
furunkul (yiringli ateroma)ni ochish 74 600 so'm. 149 200 so'm.
Gemodializ 196 900 so'm. 390 000 so'm.
ginekologik tekshiruvlar 40 200 so'm. 80 400 so'm.
Prostata ajralmasini taxlil uchun yegish 42 700 so'm. 85 400 so'm.
UTT nazorati ostida QB biopsiyasi uchun bioptat olish 40 000 so'm. 80 000 so'm.
Qon olish 9 800 so'm. 19 600 so'm.
Забор крови ( цена без перчатки) 9 500 so'm. 19 000 so'm.
Забор крови на КЩС 20 800 so'm. 41 600 so'm.
Sitologik taxlil uchun material olish 26 900 so'm. 53 800 so'm.
uretra instillyatsiyasi 33 800 so'm. 67 600 so'm.
Tirnoq plastinkasini chetini olish 57 600 so'm. 115 200 so'm.
prostata bezini uqalash 30 100 so'm. 60 200 so'm.
Kangla Cast № 4 bog'lamini qo'ymoq 60 600 so'm. 121 200 so'm.
Total Contact Cast bog'lamini qo'ymoq 68 500 so'm. 137 000 so'm.
oyoqni birlamchi parvarishi 54 600 so'm. 109 200 so'm.
Botulinum toksini terapiyasi 37 700 so'm. 75 400 so'm.
jarraoxlik boylami 51 100 so'm. 102 200 so'm.
ЛОР манипуляции
bodomsimon bezlarni yuvish 37 900 so'm. 75 800 so'm.
burun va buru oldi boshliqlarini Proetsu boyicha yuvish 36 800 so'm. 73 600 so'm.
bitta quloqni yuvish 40 100 so'm. 80 200 so'm.
ikki tomonlama oltingugurt probkasini olib tashlash 43 500 so'm. 87 000 so'm.
Lor a'zolaridan yot tanachalarni olib tashlash 35 500 so'm. 71 000 so'm.
Радиологические исследования
Texnitril yordamida yurak tekshiruvi 429 600 so'm. 859 200 so'm.
skeletni texnifor yordamida bir marotabalik radioizotop tekshiruvi 479 800 so'm. 959 600 so'm.
skeletni texnifor yordamida bir marotabalik 3 fazalik radioizotop tekshiruvi 526 700 so'm. 1 053 400 so'm.
Однократное радиоизотопное исследование сцинтиграфия орбит глаза 237 700 so'm. 475 400 so'm.
Bir marttalik sentinel limfa tugunlari radioizotop sintigrafiya tekshiruvi 319 300 so'm. 638 600 so'm.
ОФЭКТ/КТ орбит глаза с пентатехом 141 800 so'm. 283 600 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon oldi bezi Тс99 179 700 so'm. 359 400 so'm.
YFEKT/KT tana suyaklari Т с99 texnefor 179 700 so'm. 359 400 so'm.
YFEKT/KT sentinel limfa tugunlari Tc 99 179 700 so'm. 359 400 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon bez с Т с99 179 700 so'm. 359 400 so'm.
suyak metastazlarini poliativ radioterapiyasi Sm153 625 100 so'm. 1 250 200 so'm.
DRSHJda radioyodterapiyasi 1000MKB 258 300 so'm. 516 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1200MKB 276 500 so'm. 553 000 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1500MKB 303 800 so'm. 607 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya1800 MKB 331 000 so'm. 662 000 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan radioyodterapiya 2000MKB 349 300 so'm. 698 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 2500MKB 394 800 so'm. 789 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3000MKB 440 300 so'm. 880 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3500MKB 485 800 so'm. 971 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3600MKB 533 400 so'm. 1 066 800 so'm.
DTB da radioyodterapiya400 MBK 203 700 so'm. 407 400 so'm.
DTB da radioyodterapiya DTZ 500 MBK 212 800 so'm. 425 600 so'm.
DTBda radioyodterpiya 600MKB 221 900 so'm. 443 800 so'm.
DTBda radioyodterpiya 800MKB 240 100 so'm. 480 200 so'm.
DTBda radioyodterapiya 300MKB 194 600 so'm. 389 200 so'm.
QB radioizotop tekshiruvi Tc99 bilan 215 100 so'm. 430 200 so'm.
texnemag yordamida buyraklarning radioizotop tekshiruvi 276 000 so'm. 552 000 so'm.
texnitril bilan KBOB radioizotop tekshiruvi 392 700 so'm. 785 400 so'm.
pirvotex bilan skeletni radioizotop tekshiruvi 442 200 so'm. 884 400 so'm.
Skeletni uch fazali radioizotop tekshiruvi 529 800 so'm. 1 059 600 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (5 ГБК) 9 923 300 so'm. 19 846 600 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (6 ГБК) 10 756 200 so'm. 21 512 400 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (7 ГБК) 12 699 600 so'm. 25 399 200 so'm.
радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (8 ГБК) 14 643 000 so'm. 29 286 000 so'm.
qalqonsimon bezni yod bilan skanerlash 184 300 so'm. 368 600 so'm.
Рентгенологические исследования
МРТ брющной полости с контрастом 551 900 so'm. 1 103 800 so'm.
МРТ головного мозга с контрастом 551 900 so'm. 1 103 800 so'm.
МРТ малого таза с контрастом 551 900 so'm. 1 103 800 so'm.
МРТ одного отдела конечности с контрастом 551 900 so'm. 1 103 800 so'm.
МРТ органов шеи с контрастом 551 900 so'm. 1 103 800 so'm.
Qorin bo'shlig'i MRTsi 208 600 so'm. 417 200 so'm.
Ichki quloq MRTsi 185 700 so'm. 371 400 so'm.
Gipofiz bezi MRTsi 185 700 so'm. 371 400 so'm.
Boldir-oshiq bo'g'imi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Bosh miya MRTsi 185 700 so'm. 371 400 so'm.
Bosh miya MRTsi + Villiziy aylanasi angiografiyasi 208 600 so'm. 417 200 so'm.
Bosh miya MRTsi + venografiya 208 600 so'm. 417 200 so'm.
Umurtqaning ko'krak qismi MRTsi 188 000 so'm. 376 000 so'm.
Panja MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Tizza bo'g'imi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Dumg'aza-yonbosh bo'g'imi MRTsi 188 000 so'm. 376 000 so'm.
Tirsak bo'g'imi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Bilak-kaft oldi bo'g'imi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Kichik tos suyagi MRTsi 205 700 so'm. 411 400 so'm.
Юқори/пастки мучалар юмшоқ тўқималари МРТси 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Bo'yin sohasi yumshoq to'qimasi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Buyrak usti bezlari MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Orbitalar MRTsi 185 700 so'm. 371 400 so'm.
Qorin bo'shlig'i MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Yelka bo'g'imi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Bel umurtqasi MRTsi 188 000 so'm. 376 000 so'm.
Burun bo'shlig'i MRTsi 185 700 so'm. 371 400 so'm.
Prostata bezi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Bo'yin tomirlari ekstrakranial segmenti MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Oyoq MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Tos-son bo'g'imi MRTsi 194 800 so'm. 389 600 so'm.
Bo'yin umurtqasi MRTsi 188 000 so'm. 376 000 so'm.
obzorli urografiya 133 400 so'm. 266 800 so'm.
Tasvirni rasshifrovkalash 63 600 so'm. 127 200 so'm.
toz son bogimi rentgenogrammasi 118 900 so'm. 237 800 so'm.
omrov suyagi rentgenogrammasi 118 900 so'm. 237 800 so'm.
umurtqa boyin qismi rentgeni 2 proeksiyada 129 700 so'm. 259 400 so'm.
son suyagining 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 148 400 so'm. 296 800 so'm.
qorin boshligirentgenogrammasi 133 400 so'm. 266 800 so'm.
boldir topiq bogiminig 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 129 700 so'm. 259 400 so'm.
kokrak qafasi rentgenogrammasi 118 900 so'm. 237 800 so'm.
kaft rentgenogrammasi 111 600 so'm. 223 200 so'm.
tizza bogimining 2 proeksiyadagirentgenogrammasi 133 900 so'm. 267 700 so'm.
oyoq kafti 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 148 400 so'm. 296 800 so'm.
bilak suyagi 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 148 400 so'm. 296 800 so'm.
toz suyagining rentgenogrammasi 133 400 so'm. 266 800 so'm.
tirsak bogimining 2proeksiyadagi rentgenogrammasi 129 700 so'm. 259 400 so'm.
bilak bogiming 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 129 700 so'm. 259 400 so'm.
ikkita toz -son bogimining rentgenogrammasi 133 400 so'm. 266 800 so'm.
umurtqaning bir bolimining 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 152 900 so'm. 305 800 so'm.
yelka suyagining rentgenogrammasi 148 400 so'm. 296 800 so'm.
yelka suyagining 2 proeksiyali rentgenogrammasi 148 400 so'm. 296 800 so'm.
burun yon boshliqlarining rentgenogrammasi 111 600 so'm. 223 200 so'm.
topiqning rentgenogrammasi 111 600 so'm. 223 200 so'm.
topiqning ikkita proeksiyada rentgenogrammasi 129 700 so'm. 259 400 so'm.
bosh suyagining turk egari bilan birgalikdagi rentgenogrammasi 118 900 so'm. 237 800 so'm.
Денситометрия костей
bilak densitometriyasi 88 200 so'm. 176 400 so'm.
tana densitometriyasi 95 200 so'm. 190 400 so'm.
umurtqa pog'onasi+bitta son densitometriyasi 90 500 so'm. 181 000 so'm.
Стоимость койко-дня в отделениях
nuklear bolim-bir kishilik polulyuks xona 329 400 so'm. 655 300 so'm.
nuklear bolim-bir ikki kishilik lyuks xona 329 400 so'm. 655 300 so'm.
nuklear bolim -birkishilik 1-toifali xona 235 300 so'm. 467 100 so'm.
nuklear bolim -ikki kishilik 1-toifali xona 203 900 so'm. 404 300 so'm.
nuklear bolim -ikki kishilik polulyuks xona 313 700 so'm. 624 000 so'm.
nuklear bolim -oddiy xona 156 900 so'm. 310 700 so'm.
nuklear bolim -bir kishilik lyuks xona 360 800 so'm. 718 500 so'm.
Jonlantirish va intensiv davolash bolimi 721 200 so'm. 1 428 200 so'm.
Terapevtik bolim - oddiy hona 156 900 so'm. 310 700 so'm.
Terapevtik bolim - ikki kishilik polulyuks hona 313 700 so'm. 624 000 so'm.
Terapevtik bolim - bir kishilik lyuks hona 360 800 so'm. 718 500 so'm.
Terapevtik bolim - bir kishilik polulyuks hona 329 400 so'm. 655 300 so'm.
Terapevtik bolim - 1toifali ikki kishilik hona 203 900 so'm. 404 300 so'm.
Terapevtik bolim - 2kishilik lyuks hona 329 400 so'm. 655 300 so'm.
Terapevtik bolim - 1toifali bir kishilik hona 235 300 so'm. 467 100 so'm.
jarroxlik bolimi-ikki kishilik lyuks xona 562 900 so'm. 1 120 500 so'm.
jarroxlik bolimi-bir kishilik polulyuks xona 562 900 so'm. 1 120 500 so'm.
jarroxlik bolimi-1 toifali ikki kishilik xona 348 500 so'm. 691 700 so'm.
jarroxlik bolimi -ikki kishilik polulyuks xona 536 100 so'm. 1 066 900 so'm.
jarroxlik bolimi-oddiy xona 268 000 so'm. 530 800 so'm.
jarroxlik bolimi-1 toifali bir kishilik xona 402 100 so'm. 798 900 so'm.
jarroxlik bolimi-bir kishilik lyuks xona 616 500 so'm. 1 227 800 so'm.
Ультразвуковые исследования
Tuhumlar - erkaklarda UTT 42 800 so'm. 85 600 so'm.
Ayrisimon bezni UTT 38 800 so'm. 77 600 so'm.
bachadon + tuhumdonlar + siydik pufagi UTT 50 600 so'm. 101 200 so'm.
ko'krak bezi va mahalliy tugunlar UTT 50 700 so'm. 101 400 so'm.
Siydik pufagi UTT funksional proba bilan 42 800 so'm. 85 600 so'm.
Yumshoq to'qima UTT + bir qismi 38 800 so'm. 77 600 so'm.
qalqonsimon bez oldi bezi UTT 38 800 so'm. 77 600 so'm.
Jigar va o't qopi UTT 46 700 so'm. 93 400 so'm.
Plevral bo'shliq UTT 37 500 so'm. 75 000 so'm.
Oshqozon osti bezi UTT 42 900 so'm. 85 800 so'm.
Buyraklar va buyrakusti bezi UTT 50 700 so'm. 101 400 so'm.
prostata bezi + siydik qopi UTT 50 600 so'm. 101 200 so'm.
taloq UTT 38 800 so'm. 77 600 so'm.
УЗИ трансвагинальное ультрозвуковое исследование матки и придатков 61 200 so'm. 122 400 so'm.
Qalqonsimon bez limfa tugunlari bilan UTT 50 700 so'm. 101 400 so'm.
UTT boýicha kompleks tekshiruvi (mahalliy limfa tugunlari bilan + SDK 58 500 so'm. 117 000 so'm.
qollar qon tomirlarining rangli dubleks skanerlash 59 700 so'm. 119 400 so'm.
oyoqlar qon tomirlarini rangli dubleks skanerlash 59 700 so'm. 119 400 so'm.
boyin qon tomirlarini rangli dubleks skanerlash 59 700 so'm. 119 400 so'm.
dopplerografiya bilan ehokardiografiya 52 500 so'm. 105 000 so'm.
Физиотерапевтические процедуры
amplipuls 14 900 so'm. 29 800 so'm.
Антицеллюлитный массаж живота 16 200 so'm. 32 400 so'm.
kotariluvchi dush 16 000 so'm. 32 000 so'm.
galvanik boyinbog 16 300 so'm. 32 600 so'm.
gidromassaj 15 900 so'm. 31 800 so'm.
bosh darsenvali 12 200 so'm. 24 400 so'm.
oyoq darsenvali 15 700 so'm. 31 400 so'm.
qol darsenvali 15 700 so'm. 31 400 so'm.
Детский массаж 19 800 so'm. 39 600 so'm.
Sharko dushi 14 200 so'm. 28 400 so'm.
lazerterapiya 11 400 so'm. 22 800 so'm.
Shifobaxsh badantarbiya 17 100 so'm. 34 200 so'm.
magnitoterapiya 14 500 so'm. 29 000 so'm.
magnitolazer 14 600 so'm. 29 200 so'm.
boshni uqalash 12 400 so'm. 24 800 so'm.
kokrak qismini uqalash 14 600 so'm. 29 200 so'm.
qorinni uqalash 16 100 so'm. 32 200 so'm.
oyoqlarni uqalash 16 100 so'm. 32 200 so'm.
belni uqalash 14 600 so'm. 29 200 so'm.
qolni uqalash 16 100 so'm. 32 200 so'm.
Orqa belni uqalash 14 600 so'm. 29 200 so'm.
boyin-yoqa qismini uqalash 14 600 so'm. 29 200 so'm.
parafinli aplikasiya 19 300 so'm. 38 600 so'm.
Прессотерапия верхней конечностей 14 300 so'm. 28 600 so'm.
Прессотерапия жакет 17 600 so'm. 35 200 so'm.
Прессотерапия нижних конечностей 19 800 so'm. 39 600 so'm.
Терапия непрерывной пассивной разработки суставов 25 300 so'm. 50 600 so'm.
Точечный массаж живота 13 000 so'm. 26 000 so'm.
Точечный массаж конечностей 17 600 so'm. 35 200 so'm.
Точечный массаж ш/в зоны, спины, поясницы 19 800 so'm. 39 600 so'm.
tubus 13 900 so'm. 27 800 so'm.
utlratovush 15 900 so'm. 31 800 so'm.
UFN 11 000 so'm. 22 000 so'm.
aylanma dush 14 200 so'm. 28 400 so'm.
kukumazin bilan elektroforez 62 000 so'm. 124 000 so'm.
elektroforez 15 400 so'm. 30 800 so'm.
озонотерапия
kamera"kombinezon" 19 200 so'm. 38 400 so'm.
kamera 'quloqchin'' 15 700 so'm. 31 400 so'm.
kamera ''oyoq'' 19 100 so'm. 38 200 so'm.
kamera ''oftalmologik niqob'' 12 400 so'm. 24 800 so'm.
Фитотерапия
antioksidantlik choy 3 700 so'm. 7 400 so'm.
ot xaydovchi choy 3 700 so'm. 7 400 so'm.
erkaklik kuchi-choy 3 700 so'm. 7 400 so'm.
nefrochoy 3 800 so'm. 7 600 so'm.
qand miqdorini tushuruvchi choy-gyunorm 3 700 so'm. 7 400 so'm.
qand miqdorini tushuriuvchi choy-reglyukon 3 300 so'm. 6 600 so'm.
Сахороснижающий чай-гербодиет 3 500 so'm. 7 000 so'm.
slabitus choy 3 800 so'm. 7 600 so'm.
tinchlantiruvchi choy 3 700 so'm. 7 400 so'm.
fitoslim choy 3 700 so'm. 7 400 so'm.
fitotonometr 3 800 so'm. 7 600 so'm.
Функциональные исследования
Мониторинг суточного артериального давления 64 700 so'm. 129 400 so'm.
xolter usulida monitorlash 85 400 so'm. 170 800 so'm.
EKG rasshifrovkasi bilan 41 700 so'm. 83 400 so'm.
prozerinsiz 1 nervda elektroneyromiografiya (ENMG). 23 500 so'm. 47 000 so'm.
prozerinli 1 nervda elektroneyromiografiya (ENMG). 24 400 so'm. 48 800 so'm.
электронейромиография (ЭНМГ) на одну конечность с прозерином 30 300 so'm. 60 600 so'm.
prozerinsiz bir a'zo uchun elektroneyromiografiya (ENMG). 29 400 so'm. 58 800 so'm.
ЭЭГ функциональная диагностика 67 700 so'm. 135 400 so'm.