Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Taxlillar narxlari ro'yxati     Tibbiy xizmatlar narxlari ro'yxati     Talabgor xizmatlar    

Dori-darmonlar va tib.mahsulotlar haqida ma'lumot    


Xizmatlar O’zbekiston fuqarolari Сhet el fuqarolari
Биохимические анализы
a-amilaza 26 500 so'm. 53 000 so'm.
ALT 24 400 so'm. 48 800 so'm.
albumin 24 100 so'm. 48 200 so'm.
ASLO 27 100 so'm. 54 200 so'm.
AST 24 400 so'm. 48 800 so'm.
Umumiy bilirubin 27 800 so'm. 55 600 so'm.
Umumiy boglangan bilirubin 28 600 so'm. 57 200 so'm.
galvanik boyinbog 24 700 so'm. 49 400 so'm.
venoz glyukoza 22 700 so'm. 45 400 so'm.
qon zardobidagi temir 25 400 so'm. 50 800 so'm.
Kaliy 29 600 so'm. 59 200 so'm.
Kaltsiy 24 300 so'm. 48 600 so'm.
Кислотно-щелочное состояние газов крови (КЩС) 226 900 so'm. 453 800 so'm.
Kreatinin 24 400 so'm. 48 800 so'm.
kreatininkinaza umumiy 24 800 so'm. 49 600 so'm.
Kengaytirilgan lipid spektri 65 200 so'm. 130 400 so'm.
magniy 21 800 so'm. 43 600 so'm.
siydik kislotasi 24 900 so'm. 49 800 so'm.
Mochevina 25 000 so'm. 50 000 so'm.
natriy 32 100 so'm. 64 200 so'm.
umumiy oqsil 24 100 so'm. 48 200 so'm.
Reberg probasi 27 700 so'm. 55 400 so'm.
revmofaktor 22 400 so'm. 44 800 so'm.
SRO 26 900 so'm. 53 800 so'm.
triglitseridlar 25 100 so'm. 50 200 so'm.
troponin 84 300 so'm. 168 600 so'm.
fosfor 24 300 so'm. 48 600 so'm.
xloridlar 22 300 so'm. 44 600 so'm.
xolesterin 24 800 so'm. 49 600 so'm.
yuqori zichlikka ega xolesterin 28 400 so'm. 56 800 so'm.
Cistatin-C 75 200 so'm. 150 400 so'm.
ishqorli fosfataza 24 700 so'm. 49 400 so'm.
gepatit B ekspress-taxlili 34 400 so'm. 68 800 so'm.
gepatit C ekspress-taxlili 38 200 so'm. 76 400 so'm.
Гемотологические исследования
"Lifotronic H9"da glikatlangan gemoglobin 47 800 so'm. 95 600 so'm.
Umumiy qon taxlili (avtomat) 36 200 so'm. 72 400 so'm.
eritrotsitlarni xisoblash 22 100 so'm. 44 200 so'm.
Гистологические исследования
gistologik tekshiruvlar 313 300 so'm. 626 600 so'm.
QB sitologik tekshiruvi 300 500 so'm. 601 000 so'm.
ekspress-gistologiya 211 500 so'm. 423 000 so'm.
Иммунологические анализы
qon guruxi ,rezus-faktor 37 700 so'm. 75 400 so'm.
Иммунохимические анализы
IXLA Vitamin D 130 900 so'm. 261 800 so'm.
IXLA pro BNP 321 400 so'm. 642 800 so'm.
IXLA AKTG 85 300 so'm. 170 600 so'm.
ИХЛА Альдостерон 110 600 so'm. 221 200 so'm.
IXLA AN-TG 69 900 so'm. 139 800 so'm.
IXLA AN-TPO 66 100 so'm. 132 200 so'm.
IXLA androstendion 179 900 so'm. 359 800 so'm.
IXLA Anti-Myullerova Gormon(AMG) 314 300 so'm. 628 600 so'm.
IXLA TTG retseptorlariga antitana 198 400 so'm. 396 800 so'm.
IXLA globulin boglovchi jinsiy gormonlar 75 900 so'm. 151 800 so'm.
IXLA osish gormoni Hgh 89 700 so'm. 179 400 so'm.
IXLA GDGEA-S 61 300 so'm. 122 600 so'm.
IXLA Insulin 69 300 so'm. 138 600 so'm.
IXLA Interleykin -6 120 300 so'm. 240 600 so'm.
IXLA IFR-1 71 500 so'm. 143 000 so'm.
IXLA Kaltsiytonin 137 800 so'm. 275 600 so'm.
IXLA Kross Laps 95 200 so'm. 190 400 so'm.
IXLA Lyuteinlovchi gormon(LG) 48 700 so'm. 97 400 so'm.
SARS-Cov-2Sni neytrallashtiruvchi antikorlar 324 000 so'm. 648 000 so'm.
IXLA osteokaltsin 73 800 so'm. 147 600 so'm.
IXLA Progesteron 54 900 so'm. 109 800 so'm.
IXLA Prolaktin 48 500 so'm. 97 000 so'm.
IHLA Renin 70 500 so'm. 141 000 so'm.
IXLA REA 48 600 so'm. 97 200 so'm.
IXLA S-peptid 72 000 so'm. 144 000 so'm.
IXLA CA-125 65 400 so'm. 130 800 so'm.
IXLA CA-15-3 72 600 so'm. 145 200 so'm.
IXLA Erkin PSA 43 400 so'm. 86 800 so'm.
IXLA erkin T3 42 400 so'm. 84 800 so'm.
IXLA erkin T4 41 000 so'm. 82 000 so'm.
IXLA T3 umumiy 43 200 so'm. 86 400 so'm.
IXLA T4 umumiy 43 000 so'm. 86 000 so'm.
IXLA Testosteron 53 000 so'm. 106 000 so'm.
IXLA Tireoglobulin(TG) IHLA 69 900 so'm. 139 800 so'm.
IXLA TTG 41 900 so'm. 83 800 so'm.
IXLA foliy kislotasi 64 300 so'm. 128 600 so'm.
IXLA Follikulani stimulyatsiya qiluvchi gormon (FSG) 45 300 so'm. 90 600 so'm.
IXLA Estrodiol 47 600 so'm. 95 200 so'm.
Ekspress test Prokaltsitonin 75 600 so'm. 151 200 so'm.
исследования COVID
antigen eksress-tahlili 37 100 so'm. 74 200 so'm.
Исследования свёртывающей системы
ACHTV 25 200 so'm. 50 400 so'm.
Koagulogramma (6 pokazatel) 44 400 so'm. 88 800 so'm.
Protrombin indeksi 25 300 so'm. 50 600 so'm.
trombin vaqti 25 800 so'm. 51 600 so'm.
SISMEX trombin vaqti 25 800 so'm. 51 600 so'm.
Fibrinogen 26 500 so'm. 53 000 so'm.
Ekspress test D-Dimеr 65 300 so'm. 130 600 so'm.
Исследования углеводного обмена
Kapilyar glyukoza 26 300 so'm. 52 600 so'm.
Glyukoza bardoshlik testi 49 800 so'm. 99 600 so'm.
Консультация специалистов
1-toifali shifokor 73 800 so'm. 147 600 so'm.
2-toifali shifokor 72 100 so'm. 144 200 so'm.
toifasiz shifokor 70 600 so'm. 141 200 so'm.
oliy toifali shifokor 78 600 so'm. 157 200 so'm.
Ginekolog 47 800 so'm. 95 600 so'm.
endokrinolog-dietolog 33 800 so'm. 67 600 so'm.
Lor- shifokori 41 600 so'm. 83 200 so'm.
Podiatrist xamshira 40 500 so'm. 81 000 so'm.
Мобильный эндокринолог 180 000 so'm. 360 000 so'm.
Тест услуга 1 100 so'm.
Лапароскопия
Лапароскопическая андреналектомия 1 292 800 so'm. 2 585 600 so'm.
Лапароскопическая аппендоктомия 815 800 so'm. 1 631 600 so'm.
Лапароскопическая кистектомия из яичника 883 900 so'm. 1 767 800 so'm.
Лапароскопическая резекция желудка 1 338 200 so'm. 2 676 400 so'm.
Лапароскопическая холецистектомия 883 900 so'm. 1 767 800 so'm.
Лапароскопическое грыжесечение 1 020 200 so'm. 2 040 400 so'm.
Лапроскопическая кистектомия из печени 1 111 100 so'm. 2 222 200 so'm.
Нейрохирургические операции
absess va bosh miya inftrsion kasalliklari 996 700 so'm. 1 993 400 so'm.
jarroxlik sharoitida perinevral blokada 1 399 400 so'm. 2 798 800 so'm.
orqa miya ventral dtkompressiyasi va umurtqa pogonasining boyin soxasi stabilizatsiyasi 1 053 500 so'm. 2 107 000 so'm.
ikkita umutqalar vertebroplastikasi 251 300 so'm. 502 600 so'm.
bitta umurtqa vertebroplastikasi 184 300 so'm. 368 600 so'm.
uchta va undan ortiq umurtqalarning vertebroplastikasi 441 000 so'm. 882 000 so'm.
orqa miya qorin boshligi orti ventral dekompressiyasi va spondilodez 1 232 700 so'm. 2 465 400 so'm.
bosh suyagini dekompression trepanatsiyasi 926 500 so'm. 1 853 000 so'm.
laminektomiya dekompressiyasi 934 100 so'm. 1 868 200 so'm.
nerv ildizlari dekompressiyasi va umurtqa pogonasini bel soxasida stabilizatsiyasi 1 120 800 so'm. 2 241 600 so'm.
orqa miya dekomprassiyasi va umurtqa pogonasi stabilizatsiyasi 1 053 500 so'm. 2 107 000 so'm.
Клипирование и резекция артериовенозной мальформации головного мозга 1 652 900 so'm. 3 305 800 so'm.
Клипирование мешатчотай аневризмы сосудов головного мозга 1 652 900 so'm. 3 305 800 so'm.
boyin umrtqasi laminoplastikasi 1 053 500 so'm. 2 107 000 so'm.
Микроваскулярная декомпрессия лицевого нерва 1 337 600 so'm. 2 675 200 so'm.
Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва 1 337 600 so'm. 2 675 200 so'm.
Bel va kokrak qismi nerv ildizlari mikrodekompressiyasi 881 100 so'm. 1 762 200 so'm.
Bel qismi mikrodiskektomiyasi umrtqa stabilizatsiyasi bilan 881 100 so'm. 1 762 200 so'm.
Boyin qismi mikrodiskektomiyasi umurtqa stabilizatsiyasi bilan 934 100 so'm. 1 868 200 so'm.
miofastial blokada 36 000 so'm. 72 000 so'm.
Наложение высоко-паточного сосудистого анастомоза 1 652 900 so'm. 3 305 800 so'm.
Наложение низко-паточного сосудистого анастомоза 1 652 900 so'm. 3 305 800 so'm.
osteoma 907 000 so'm. 1 814 000 so'm.
intrakranial shakllanishning ochiq biopsiyasi 926 500 so'm. 1 853 000 so'm.
birlamchi xirurgik tozalash 227 800 so'm. 455 600 so'm.
bosh suyagi nuqsonining plastik jarroxligi 996 700 so'm. 1 993 400 so'm.
bosh miya qattiq pardasi jarroxlik plastikasi 996 700 so'm. 1 993 400 so'm.
umurtqa pogonasining punksion biopsiyasi 83 600 so'm. 167 200 so'm.
jarroxlik muolajasidkozdan kechirish va likvor oqimini muxrlash 881 100 so'm. 1 762 200 so'm.
Umurtqa stabilizatsiyasi 1 120 800 so'm. 2 241 600 so'm.
Intrakanal hosilalarni stereotaksik biopsiyasi 926 500 so'm. 1 853 000 so'm.
Orqa miya transtorokal ventral dekompressiyasi va spondilodez 1 232 700 so'm. 2 465 400 so'm.
Gipofiz adenomasini olib tashlash 1 022 900 so'm. 2 045 800 so'm.
Удаление кавернозной мальформации головного мозга 1 652 900 so'm. 3 305 800 so'm.
Metallokonstruksiyani olib tashlash 1 120 800 so'm. 2 241 600 so'm.
Bosh yumshoq to'qimasi hosilalarini olib tashlash 227 800 so'm. 455 600 so'm.
Bosh miya o'simtasini olib tashlash 1 188 700 so'm. 2 377 400 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 1 232 700 so'm. 2 465 400 so'm.
Удаление фокального очага эпилепсии 1 652 900 so'm. 3 305 800 so'm.
Bosh miya suyagi surunkali gematomalarini olib tashlash 996 700 so'm. 1 993 400 so'm.
Bosh miya shuntlash operatsiyasi 907 000 so'm. 1 814 000 so'm.
Общие клинические анализы
qin surtmasi taxlili 34 000 so'm. 68 000 so'm.
prostata ajralmasi taxlili 24 000 so'm. 48 000 so'm.
peshobdagi aseton 19 200 so'm. 38 400 so'm.
Ben-Djons oqsili 22 800 so'm. 45 600 so'm.
peshobdagi oqsili 21 100 so'm. 42 200 so'm.
peshobdagi ot pigmenti 18 400 so'm. 36 800 so'm.
bezgak(malyariya )uchun qon 31 200 so'm. 62 400 so'm.
Peshobdagi mikroalbumin 31 000 so'm. 62 000 so'm.
Umumiy axlat taxlili 28 700 so'm. 57 400 so'm.
umumiy peshob taxlili 23 300 so'm. 46 600 so'm.
Zimnidskiy probasi 22 800 so'm. 45 600 so'm.
Nechiporenko ,A Kakovskovo probasi 27 400 so'm. 54 800 so'm.
peshobdagi qand miqdori 20 600 so'm. 41 200 so'm.
spermogramma 72 900 so'm. 145 800 so'm.
Peshobni o'ziga hos vazni 18 800 so'm. 37 600 so'm.
Операции диабетической стопы
son amputatsiyasi 839 100 so'm. 1 678 200 so'm.
boldir amputatsiyasi yu/k 1 369 400 so'm. 2 738 800 so'm.
boldir amputatsiyasi p/k 1 369 400 so'm. 2 738 800 so'm.
yelka qismi amputatsiyasi 911 500 so'm. 1 823 000 so'm.
bilak qismi amputatsiyasi 911 500 so'm. 1 823 000 so'm.
barmoq amputatsiyasi 368 600 so'm. 737 200 so'm.
barmoq amputatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 829 700 so'm. 1 659 400 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 368 600 so'm. 737 200 so'm.
toliq amputatsiyasi va flegmonani ochish 829 700 so'm. 1 659 400 so'm.
toliq ochish amputatsiyasi 723 300 so'm. 1 446 600 so'm.
plastika usuli bilan toliq amputatsiyasi 842 100 so'm. 1 684 200 so'm.
tizza bogimi artromiyasi 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
autedermoplastika 972 700 so'm. 1 945 400 so'm.
katta karbonkulni ochish 954 900 so'm. 1 909 800 so'm.
kichik karbonkulni ochish 839 100 so'm. 1 678 200 so'm.
yiringli (yalliglangan) ateromani ochish 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
Paraproktitni ochish 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
infeksion absesni ochish 822 300 so'm. 1 644 600 so'm.
son flegmonasini ochish 1 090 500 so'm. 2 181 000 so'm.
boldir flegmonasini ochish 827 300 so'm. 1 654 600 so'm.
kaft flegmonasini ochish 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
yelka flegmonasini ochish 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
bilak flegmonasini ochish 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
chov flegmonasini ochish 822 300 so'm. 1 644 600 so'm.
tavon flegmonasini ochish 697 100 so'm. 1 394 200 so'm.
orqa bel flegmonasini ochish 962 300 so'm. 1 924 600 so'm.
tohiq flegmonasini ochish 681 900 so'm. 1 363 800 so'm.
son,boldir,topiq flegmonasini ochish 1 392 400 so'm. 2 784 800 so'm.
boldir va topiq flegmonasini ochish 1 236 800 so'm. 2 473 600 so'm.
tana flegmonasini ochish 962 300 so'm. 1 924 600 so'm.
dumba flegmonasini ochish 822 300 so'm. 1 644 600 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi 697 100 so'm. 1 394 200 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi va flegmonani ochish 829 700 so'm. 1 659 400 so'm.
nekroektomiya 692 800 so'm. 1 385 600 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi(katta) 839 100 so'm. 1 678 200 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi (kichik) 685 300 so'm. 1 370 600 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(katta) 1 678 700 so'm. 3 357 400 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(kichik) 1 348 200 so'm. 2 696 400 so'm.
plevra boshliginig punksiyasi 117 400 so'm. 234 800 so'm.
резекция плюеневых костей 697 100 so'm. 1 394 200 so'm.
boldirning tizza bogimi soxasidagi ekzartikulyatsiyasi 697 100 so'm. 1 394 200 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi 655 700 so'm. 1 311 400 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 829 700 so'm. 1 659 400 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 667 500 so'm. 1 335 000 so'm.
toliq ekzoartikulyatsiya 648 300 so'm. 1 296 600 so'm.
Операции эндокринной хирургии
Аллогерниопластика традиционная при сложных вентральных грыжах 701 800 so'm. 1 403 600 so'm.
absesni ochish 567 500 so'm. 1 135 000 so'm.
gemistrumektomiya 841 000 so'm. 1 682 000 so'm.
limfa tugunlarini ajratish bilan gemistrumektomiya 931 900 so'm. 1 863 800 so'm.
Лазерная аппликация параректального свища 485 700 so'm. 971 400 so'm.
Лазерная геморроидектомия 565 900 so'm. 1 131 800 so'm.
Лазерная пластика пластины взросшего ногтя 343 000 so'm. 686 000 so'm.
Лазерная пластика, фотокоагуляция гемангиомы кожи (до 5 см2) 379 800 so'm. 759 600 so'm.
Лазерное иссечение эпитеально-копчиковой кисты 383 200 so'm. 766 400 so'm.
Лазерное обрезание крайней плоти-циркумцизий 401 400 so'm. 802 800 so'm.
Лазерное палировка лица (фуйслифтинг), полировка послеоперационных рубцов 1 сеанс на один область ли 375 800 so'm. 751 600 so'm.
Лазерное удаление доброкачественной новообразованной подкожи 453 500 so'm. 907 000 so'm.
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи 369 600 so'm. 739 200 so'm.
Jigarni laproskopik rezeksiyasi 772 000 so'm. 1 544 000 so'm.
Лапароскопическая рукавная резекция желудка при морбидном ожирении 947 600 so'm. 1 895 200 so'm.
Лапароскопическая удаление инсулиномы поджелудочной железы 912 500 so'm. 1 825 000 so'm.
Лапароскопическое гастрошунтирование при сахарном диабете 2 типа с морбидном ожирением 947 600 so'm. 1 895 200 so'm.
mastektomiya 736 700 so'm. 1 473 400 so'm.
tuxumning moyakka tushmasligi 816 800 so'm. 1 633 600 so'm.
sunnat 559 300 so'm. 1 118 600 so'm.
okolototal tireoidektomiya 953 200 so'm. 1 906 400 so'm.
okolototalnaya tireoidektomiya limfa disseksiya bilan 1 057 400 so'm. 2 114 800 so'm.
varikotsele jarroxligi(Ivonisevich boyicha) 727 700 so'm. 1 455 400 so'm.
Vinkelman jarroxligi 727 700 so'm. 1 455 400 so'm.
jinsiy azolar plastik jarroxligi 1 076 300 so'm. 2 152 600 so'm.
QB kengaytirilgan rezeksiyasi tugun bilan 841 000 so'm. 1 682 000 so'm.
Резакционные оперативные вмещательства при различных паталогиях поджелудочной железы 912 500 so'm. 1 825 000 so'm.
Relumbotomiya 873 900 so'm. 1 747 800 so'm.
retservitomiya 736 700 so'm. 1 473 400 so'm.
KB subtotal rezeksiya 931 900 so'm. 1 863 800 so'm.
total tireoidektomiya 953 200 so'm. 1 906 400 so'm.
total tireoidektomiya limfodisseksiya 1 057 400 so'm. 2 114 800 so'm.
KB, KBOB transplantasiya 544 900 so'm. 1 089 800 so'm.
traxeostomiya 701 700 so'm. 1 403 400 so'm.
traxeostomiya KB boýin qismi rezeksiyasi bilan 736 700 so'm. 1 473 400 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash 915 000 so'm. 1 830 000 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash strumektomiya 1 010 300 so'm. 2 020 600 so'm.
ateromani olib tashlash 567 500 so'm. 1 135 000 so'm.
til ildizidagi bo'qoqni olib tashlash 1 037 100 so'm. 2 074 200 so'm.
Bo'yin kistasini olib tashlash 647 200 so'm. 1 294 300 so'm.
Lipomani olib tashlash 567 500 so'm. 1 135 000 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 1 156 600 so'm. 2 313 200 so'm.
boýin o'rta kistasini olib tashlash 708 300 so'm. 1 416 600 so'm.
KB tugunini olib tashlash 736 700 so'm. 1 473 400 so'm.
Boýin limfa tugunlarini olib tashlash 725 900 so'm. 1 451 800 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va gemistruktamiyasi 873 900 so'm. 1 747 800 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va kengaytirilgan rezeksiyasi 873 900 so'm. 1 747 800 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi 736 700 so'm. 1 473 400 so'm.
Офтальмологические исследования
Автокераторефрактометр на два глаза 23 200 so'm. 46 400 so'm.
Автопериметр на два глаза 33 000 so'm. 66 000 so'm.
Безконтактный танометр на два глаза 23 200 so'm. 46 400 so'm.
biomikrooftalmoskоpiya dorili midriaz va retinolog shifokor maslaxati bilan 53 600 so'm. 107 200 so'm.
ssuv -ichimlik namunasi(gloukomaga shubxalanganda) 46 300 so'm. 92 600 so'm.
gonioskopiya 54 200 so'm. 108 400 so'm.
gonioskopiya dorisiz 53 400 so'm. 106 800 so'm.
VGD olchash 45 300 so'm. 90 600 so'm.
Исследование "А" сканирование на два глаза 59 800 so'm. 119 600 so'm.
Исследование "Б" сканирование на два глаза 60 300 so'm. 120 600 so'm.
Исследование "Ультразвуковая биомикроскопия" сканирование на два глаза 73 300 so'm. 146 600 so'm.
Autoimmun kasalliklardagi endokrin oftalmopatiyani kompleks limfatik terapiyasi,dorilarsiz 48 900 so'm. 97 800 so'm.
ko'zning to'r pardasi lazer koagulyatsiyasi 1 seans bir ko'z uchun 354 000 so'm. 708 000 so'm.
to'r pardasi yoki nervini optik kogerent tamografiyasi 59 300 so'm. 118 600 so'm.
dorilarsiz parabulbar ineksiyalar 43 200 so'm. 86 400 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, dorilarsiz) 50 200 so'm. 100 400 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, perimrtriya,tonometiya,ekzooft 51 200 so'm. 102 400 so'm.
koz yosh kanalini yuvish 46 200 so'm. 92 400 so'm.
Anesteziolog -reanimatolog nazorati ostida sistemali tasirga ega glyukokortikoidlar bilan terapiyasi 96 500 so'm. 193 000 so'm.
Subkonyuktival ineksiya 45 300 so'm. 90 600 so'm.
Subkonyuktival ineksiya-dorilarsiz 44 500 so'm. 89 000 so'm.
Процедуры
Paronoxiyani ochish 64 600 so'm. 129 200 so'm.
furunkul (yiringli ateroma)ni ochish 83 600 so'm. 167 200 so'm.
Gemodializ 220 500 so'm. 441 000 so'm.
ginekologik tekshiruvlar 45 200 so'm. 90 400 so'm.
Prostata ajralmasini taxlil uchun yegish 47 900 so'm. 95 800 so'm.
UTT nazorati ostida QB biopsiyasi uchun bioptat olish 44 900 so'm. 89 800 so'm.
Qon olish 11 100 so'm. 22 200 so'm.
Забор крови на КЩС 23 300 so'm. 46 600 so'm.
Sitologik taxlil uchun material olish 30 200 so'm. 60 400 so'm.
uretra instillyatsiyasi 38 000 so'm. 76 000 so'm.
Tirnoq plastinkasini chetini olish 64 600 so'm. 129 200 so'm.
prostata bezini uqalash 33 800 so'm. 67 600 so'm.
Микроволновая аблация щитовидной железы 15 061 900 so'm. 30 123 800 so'm.
Kangla Cast № 4 bog'lamini qo'ymoq 68 000 so'm. 136 000 so'm.
Total Contact Cast bog'lamini qo'ymoq 76 800 so'm. 153 600 so'm.
oyoqni birlamchi parvarishi 61 200 so'm. 122 400 so'm.
Plazmaforez 1 114 200 so'm. 2 228 400 so'm.
Botulinum toksini terapiyasi 42 300 so'm. 84 600 so'm.
jarraoxlik boylami 57 300 so'm. 114 600 so'm.
ЛОР манипуляции
bodomsimon bezlarni yuvish 42 500 so'm. 85 000 so'm.
burun va buru oldi boshliqlarini Proetsu boyicha yuvish 41 200 so'm. 82 400 so'm.
bitta quloqni yuvish 45 100 so'm. 90 200 so'm.
ikki tomonlama oltingugurt probkasini olib tashlash 48 800 so'm. 97 600 so'm.
Lor a'zolaridan yot tanachalarni olib tashlash 39 900 so'm. 79 800 so'm.
Радиологические исследования
Texnitril yordamida yurak tekshiruvi 429 600 so'm. 859 200 so'm.
Ko'z orbitasi MSKTsi 212 200 so'm. 424 400 so'm.
Ko'krak qafasi MSKTsi 212 200 so'm. 424 400 so'm.
Qorin sohasi MSKTsi 212 200 so'm. 424 400 so'm.
Tos qismi MSKTsi 212 200 so'm. 424 400 so'm.
Bosh miya MSKTsi 212 200 so'm. 424 400 so'm.
skeletni texnifor yordamida bir marotabalik radioizotop tekshiruvi 537 400 so'm. 1 074 800 so'm.
skeletni texnifor yordamida bir marotabalik 3 fazalik radioizotop tekshiruvi 590 000 so'm. 1 180 000 so'm.
Однократное радиоизотопное исследование сцинтиграфия орбит глаза 266 200 so'm. 532 400 so'm.
Bir marttalik sentinel limfa tugunlari radioizotop sintigrafiya tekshiruvi 357 700 so'm. 715 400 so'm.
ОФЭКТ/КТ орбит глаза с пентатехом 158 900 so'm. 317 800 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon oldi bezi Тс99 201 200 so'm. 402 400 so'm.
YFEKT/KT tana suyaklari Т с99 texnefor 201 200 so'm. 402 400 so'm.
YFEKT/KT sentinel limfa tugunlari Tc 99 201 200 so'm. 402 400 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon bez с Т с99 201 200 so'm. 402 400 so'm.
suyak metastazlarini poliativ radioterapiyasi Sm153 700 100 so'm. 1 400 200 so'm.
DRSHJda radioyodterapiyasi 1000MKB 289 400 so'm. 578 800 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1200MKB 309 700 so'm. 619 400 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1500MKB 340 300 so'm. 680 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya1800 MKB 370 900 so'm. 741 800 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan radioyodterapiya 2000MKB 391 300 so'm. 782 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 2500MKB 442 200 so'm. 884 400 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3000MKB 493 200 so'm. 986 400 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3500MKB 544 100 so'm. 1 088 200 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3600MKB 597 500 so'm. 1 195 000 so'm.
DTB da radioyodterapiya400 MBK 228 200 so'm. 456 400 so'm.
DTB da radioyodterapiya DTZ 500 MBK 238 400 so'm. 476 800 so'm.
DTBda radioyodterpiya 600MKB 248 600 so'm. 497 200 so'm.
DTBda radioyodterpiya 800MKB 269 000 so'm. 538 000 so'm.
DTBda radioyodterapiya 300MKB 218 000 so'm. 436 000 so'm.
QB radioizotop tekshiruvi Tc99 bilan 240 900 so'm. 481 800 so'm.
texnemag yordamida buyraklarning radioizotop tekshiruvi 309 200 so'm. 618 400 so'm.
texnitril bilan KBOB radioizotop tekshiruvi 439 800 so'm. 879 600 so'm.
pirvotex bilan skeletni radioizotop tekshiruvi 495 300 so'm. 990 600 so'm.
Skeletni uch fazali radioizotop tekshiruvi 593 500 so'm. 1 187 000 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (5 ГБК) 11 114 200 so'm. 22 228 400 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (6 ГБК) 12 047 000 so'm. 24 094 000 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (7 ГБК) 14 223 600 so'm. 28 447 200 so'm.
радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (8 ГБК) 16 400 200 so'm. 32 800 400 so'm.
qalqonsimon bezni yod bilan skanerlash 206 500 so'm. 413 000 so'm.
Рентгенологические исследования
МРТ брющной полости с контрастом 618 000 so'm. 1 236 000 so'm.
МРТ гипофиза с контрастом 618 000 so'm. 1 236 000 so'm.
МРТ головного мозга с контрастом 618 000 so'm. 1 236 000 so'm.
МРТ малого таза с контрастом 618 000 so'm. 1 236 000 so'm.
МРТ одного отдела конечности с контрастом 618 000 so'm. 1 236 000 so'm.
МРТ органов шеи с контрастом 618 000 so'm. 1 236 000 so'm.
Qorin bo'shlig'i MRTsi 233 800 so'm. 467 600 so'm.
Ichki quloq MRTsi 208 100 so'm. 416 200 so'm.
Gipofiz bezi MRTsi 208 100 so'm. 416 200 so'm.
Boldir-oshiq bo'g'imi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Bosh miya MRTsi 208 100 so'm. 416 200 so'm.
Bosh miya MRTsi + Villiziy aylanasi angiografiyasi 233 800 so'm. 467 600 so'm.
Bosh miya MRTsi + venografiya 233 800 so'm. 467 600 so'm.
Umurtqaning ko'krak qismi MRTsi 210 600 so'm. 421 200 so'm.
Panja MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Tizza bo'g'imi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Dumg'aza-yonbosh bo'g'imi MRTsi 210 600 so'm. 421 200 so'm.
Tirsak bo'g'imi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Bilak-kaft oldi bo'g'imi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Kichik tos suyagi MRTsi 230 400 so'm. 460 800 so'm.
Юқори/пастки мучалар юмшоқ тўқималари МРТси 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Bo'yin sohasi yumshoq to'qimasi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Buyrak usti bezlari MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Orbitalar MRTsi 208 100 so'm. 416 200 so'm.
Qorin bo'shlig'i MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Yelka bo'g'imi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Bel umurtqasi MRTsi 210 600 so'm. 421 200 so'm.
Burun bo'shlig'i MRTsi 208 100 so'm. 416 200 so'm.
Prostata bezi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Bo'yin tomirlari ekstrakranial segmenti MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Oyoq MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Tos-son bo'g'imi MRTsi 218 200 so'm. 436 400 so'm.
Bo'yin umurtqasi MRTsi 210 600 so'm. 421 200 so'm.
obzorli urografiya 149 400 so'm. 298 800 so'm.
Tasvirni rasshifrovkalash 71 300 so'm. 142 600 so'm.
toz son bogimi rentgenogrammasi 133 200 so'm. 266 400 so'm.
omrov suyagi rentgenogrammasi 133 200 so'm. 266 400 so'm.
umurtqa boyin qismi rentgeni 2 proeksiyada 145 300 so'm. 290 600 so'm.
bir yelka suyagining rentgenogrammasi 133 200 so'm. 266 400 so'm.
son suyagining 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 166 300 so'm. 332 600 so'm.
qorin boshligirentgenogrammasi 149 400 so'm. 298 800 so'm.
boldir topiq bogiminig 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 145 300 so'm. 290 600 so'm.
kokrak qafasi rentgenogrammasi 133 200 so'm. 266 400 so'm.
kaft rentgenogrammasi 125 100 so'm. 250 200 so'm.
tizza bogimining 2 proeksiyadagirentgenogrammasi 145 300 so'm. 290 600 so'm.
oyoq kafti 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 166 300 so'm. 332 600 so'm.
bilak suyagi 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 166 300 so'm. 332 600 so'm.
toz suyagining rentgenogrammasi 149 400 so'm. 298 800 so'm.
tirsak bogimining 2proeksiyadagi rentgenogrammasi 145 300 so'm. 290 600 so'm.
bilak bogiming 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 145 300 so'm. 290 600 so'm.
ikkita toz -son bogimining rentgenogrammasi 149 400 so'm. 298 800 so'm.
umurtqaning bir bolimining 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 166 300 so'm. 332 600 so'm.
yelka suyagining rentgenogrammasi 166 300 so'm. 332 600 so'm.
yelka suyagining 2 proeksiyali rentgenogrammasi 166 300 so'm. 332 600 so'm.
burun yon boshliqlarining rentgenogrammasi 125 100 so'm. 250 200 so'm.
topiqning rentgenogrammasi 125 100 so'm. 250 200 so'm.
topiqning ikkita proeksiyada rentgenogrammasi 145 300 so'm. 290 600 so'm.
bosh suyagining turk egari bilan birgalikdagi rentgenogrammasi 133 200 so'm. 266 400 so'm.
Денситометрия костей
umurtqa pog'onasi+bitta son densitometriyasi 101 500 so'm. 203 000 so'm.
Стоимость койко-дня в отделениях
nuklear bolim-bir kishilik polulyuks xona 369 000 so'm. 737 900 so'm.
nuklear bolim-bir ikki kishilik lyuks xona 369 000 so'm. 737 900 so'm.
nuklear bolim -birkishilik 1-toifali xona 263 500 so'm. 527 000 so'm.
nuklear bolim -ikki kishilik 1-toifali xona 228 400 so'm. 456 800 so'm.
nuklear bolim -ikki kishilik polulyuks xona 351 400 so'm. 702 700 so'm.
nuklear bolim -oddiy xona 175 700 so'm. 351 300 so'm.
nuklear bolim -bir kishilik lyuks xona 404 100 so'm. 808 100 so'm.
Jonlantirish va intensiv davolash bolimi 807 700 so'm. 1 615 400 so'm.
Terapevtik bolim - oddiy hona 175 700 so'm. 351 300 so'm.
Terapevtik bolim - ikki kishilik polulyuks hona 351 400 so'm. 702 700 so'm.
Terapevtik bolim - bir kishilik lyuks hona 404 100 so'm. 808 100 so'm.
Terapevtik bolim - bir kishilik polulyuks hona 369 000 so'm. 737 900 so'm.
Terapevtik bolim - 1toifali ikki kishilik hona 228 400 so'm. 456 800 so'm.
Terapevtik bolim - 2kishilik lyuks hona 369 000 so'm. 737 900 so'm.
Terapevtik bolim - 1toifali bir kishilik hona 263 500 so'm. 527 000 so'm.
jarroxlik bolimi-ikki kishilik lyuks xona 630 400 so'm. 1 260 800 so'm.
jarroxlik bolimi-bir kishilik polulyuks xona 630 400 so'm. 1 260 800 so'm.
jarroxlik bolimi-1 toifali ikki kishilik xona 390 200 so'm. 780 500 so'm.
jarroxlik bolimi -ikki kishilik polulyuks xona 600 400 so'm. 1 200 800 so'm.
jarroxlik bolimi-oddiy xona 300 200 so'm. 600 400 so'm.
jarroxlik bolimi-1 toifali bir kishilik xona 450 300 so'm. 900 600 so'm.
jarroxlik bolimi-bir kishilik lyuks xona 690 400 so'm. 1 380 900 so'm.
Ультразвуковые исследования
Tuhumlar - erkaklarda UTT 48 000 so'm. 96 000 so'm.
Ayrisimon bezni UTT 43 600 so'm. 87 200 so'm.
bachadon + tuhumdonlar + siydik pufagi UTT 56 700 so'm. 113 400 so'm.
ko'krak bezi va mahalliy tugunlar UTT 57 000 so'm. 114 000 so'm.
Siydik pufagi UTT funksional proba bilan 48 000 so'm. 96 000 so'm.
Yumshoq to'qima UTT + bir qismi 43 600 so'm. 87 200 so'm.
qalqonsimon bez oldi bezi UTT 43 600 so'm. 87 200 so'm.
Jigar va o't qopi UTT 52 400 so'm. 104 800 so'm.
Plevral bo'shliq UTT 42 000 so'm. 84 000 so'm.
Oshqozon osti bezi UTT 48 100 so'm. 96 200 so'm.
Buyraklar va buyrakusti bezi UTT 56 900 so'm. 113 800 so'm.
prostata bezi + siydik qopi UTT 56 700 so'm. 113 400 so'm.
taloq UTT 43 600 so'm. 87 200 so'm.
УЗИ трансвагинальное ультрозвуковое исследование матки и придатков 68 600 so'm. 137 200 so'm.
Qalqonsimon bez limfa tugunlari bilan UTT 56 900 so'm. 113 800 so'm.
UTT boýicha kompleks tekshiruvi (mahalliy limfa tugunlari bilan + SDK 65 600 so'm. 131 200 so'm.
qollar qon tomirlarining rangli dubleks skanerlash 67 000 so'm. 134 000 so'm.
oyoqlar qon tomirlarini rangli dubleks skanerlash 67 000 so'm. 134 000 so'm.
boyin qon tomirlarini rangli dubleks skanerlash 67 000 so'm. 134 000 so'm.
dopplerografiya bilan ehokardiografiya 58 800 so'm. 117 600 so'm.
Физиотерапевтические процедуры
amplipuls 16 800 so'm. 33 600 so'm.
Антицеллюлитный массаж живота 18 000 so'm. 36 000 so'm.
kotariluvchi dush 18 000 so'm. 36 000 so'm.
galvanik boyinbog 18 300 so'm. 36 600 so'm.
gidromassaj 17 900 so'm. 35 800 so'm.
bosh darsenvali 13 700 so'm. 27 400 so'm.
oyoq darsenvali 17 600 so'm. 35 200 so'm.
qol darsenvali 17 600 so'm. 35 200 so'm.
Детский массаж 22 100 so'm. 44 200 so'm.
Sharko dushi 16 000 so'm. 32 000 so'm.
lazerterapiya 12 800 so'm. 25 600 so'm.
Shifobaxsh badantarbiya 19 200 so'm. 38 400 so'm.
magnitoterapiya 16 400 so'm. 32 800 so'm.
magnitolazer 16 400 so'm. 32 800 so'm.
boshni uqalash 13 900 so'm. 27 800 so'm.
kokrak qismini uqalash 16 500 so'm. 33 000 so'm.
qorinni uqalash 18 100 so'm. 36 200 so'm.
oyoqlarni uqalash 18 100 so'm. 36 200 so'm.
belni uqalash 16 500 so'm. 33 000 so'm.
qolni uqalash 18 100 so'm. 36 200 so'm.
Orqa belni uqalash 16 500 so'm. 33 000 so'm.
boyin-yoqa qismini uqalash 16 500 so'm. 33 000 so'm.
parafinli aplikasiya 21 700 so'm. 43 400 so'm.
Прессотерапия верхней конечностей 15 900 so'm. 31 800 so'm.
Прессотерапия жакет 19 500 so'm. 39 000 so'm.
Прессотерапия нижних конечностей 22 100 so'm. 44 200 so'm.
Терапия непрерывной пассивной разработки суставов 28 200 so'm. 56 400 so'm.
Точечный массаж головы 14 400 so'm. 28 800 so'm.
Точечный массаж конечностей 19 500 so'm. 39 000 so'm.
Точечный массаж ш/в зоны, спины, поясницы 22 100 so'm. 44 200 so'm.
tubus 15 600 so'm. 31 200 so'm.
utlratovush 17 800 so'm. 35 600 so'm.
UFN 12 400 so'm. 24 800 so'm.
aylanma dush 16 000 so'm. 32 000 so'm.
kukumazin bilan elektroforez 69 400 so'm. 138 800 so'm.
elektroforez 17 300 so'm. 34 600 so'm.
озонотерапия
kamera"kombinezon" 21 600 so'm. 43 200 so'm.
kamera 'quloqchin'' 17 600 so'm. 35 200 so'm.
kamera ''oyoq'' 21 500 so'm. 43 000 so'm.
kamera ''oftalmologik niqob'' 13 900 so'm. 27 800 so'm.
Фитотерапия
antioksidantlik choy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
ot xaydovchi choy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
erkaklik kuchi-choy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
nefrochoy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
qand miqdorini tushuruvchi choy-gyunorm 4 300 so'm. 8 600 so'm.
qand miqdorini tushuriuvchi choy-reglyukon 3 800 so'm. 7 600 so'm.
Сахороснижающий чай-гербодиет 3 800 so'm. 7 600 so'm.
slabitus choy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
tinchlantiruvchi choy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
fitoslim choy 4 300 so'm. 8 600 so'm.
fitotonometr 4 300 so'm. 8 600 so'm.
Функциональные исследования
Мониторинг суточного артериального давления 72 300 so'm. 144 600 so'm.
xolter usulida monitorlash 95 800 so'm. 191 600 so'm.
EKG rasshifrovkasi bilan 46 700 so'm. 93 400 so'm.
prozerinsiz 1 nervda elektroneyromiografiya (ENMG). 26 400 so'm. 52 800 so'm.
prozerinli 1 nervda elektroneyromiografiya (ENMG). 27 500 so'm. 55 000 so'm.
электронейромиография (ЭНМГ) на одну конечность с прозерином 34 100 so'm. 68 200 so'm.
prozerinsiz bir a'zo uchun elektroneyromiografiya (ENMG). 33 000 so'm. 66 000 so'm.
ЭЭГ функциональная диагностика 75 700 so'm. 151 400 so'm.