Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Taxlillar narxlari ro'yxati     Tibbiy xizmatlar narxlari ro'yxati     Talabgor xizmatlar     Dori-darmonlar va tib.mahsulotlar haqida ma'lumot


Xizmatlar O’zbekiston fuqarolari Сhet el fuqarolari
Биохимические анализы
a-amilaza 24 300 so'm. 48 600 so'm.
ALT 22 400 so'm. 44 800 so'm.
albumin 22 200 so'm. 44 400 so'm.
ASLO 24 600 so'm. 49 300 so'm.
AST 22 400 so'm. 44 800 so'm.
Umumiy bilirubin 25 700 so'm. 51 400 so'm.
galvanik boyinbog 22 700 so'm. 45 400 so'm.
venoz glyukoza 20 800 so'm. 41 600 so'm.
qon zardobidagi temir 23 300 so'm. 45 600 so'm.
Kaliy 27 300 so'm. 54 500 so'm.
Kaltsiy 22 300 so'm. 44 600 so'm.
Кислотно-щелочное состояние газов крови (КЩС) 202 900 so'm. 405 800 so'm.
Kreatinin 22 400 so'm. 44 800 so'm.
kreatininkinaza umumiy 22 700 so'm. 45 400 so'm.
magniy 20 000 so'm. 39 900 so'm.
siydik kislotasi 22 900 so'm. 45 700 so'm.
Mochevina 22 900 so'm. 45 900 so'm.
natriy 29 500 so'm. 59 100 so'm.
umumiy oqsil 22 200 so'm. 44 400 so'm.
Reberg probasi 25 600 so'm. 51 200 so'm.
SRO 24 400 so'm. 48 600 so'm.
triglitseridlar 23 100 so'm. 46 200 so'm.
troponin 75 700 so'm. 151 400 so'm.
fosfor 22 300 so'm. 44 600 so'm.
xloridlar 20 300 so'm. 40 700 so'm.
xolesterin 22 800 so'm. 45 600 so'm.
yuqori zichlikka ega xolesterin 26 000 so'm. 51 900 so'm.
ishqorli fosfataza 22 700 so'm. 45 400 so'm.
gepatit B ekspress-taxlili 31 100 so'm. 62 300 so'm.
gepatit C ekspress-taxlili 34 600 so'm. 69 100 so'm.
Гемотологические исследования
glikirlangan gemoglabin HUMAN 54 000 so'm. 108 100 so'm.
Umumiy qon taxlili (avtomat) 36 200 so'm. 72 400 so'm.
umumiy venoz qon taxlili(analizator) 33 800 so'm. 67 600 so'm.
eritrotsitlarni xisoblash 20 100 so'm. 40 300 so'm.
Гистологические исследования
gistologik tekshiruvlar 284 800 so'm. 569 700 so'm.
QB sitologik tekshiruvi 268 100 so'm. 536 100 so'm.
ekspress-gistologiya 190 200 so'm. 380 300 so'm.
Иммунологические анализы
qon guruxi ,rezus-faktor 35 000 so'm. 70 000 so'm.
Иммунохимические анализы
ИФА 17 -ОП 42 100 so'm. 84 200 so'm.
ИХЛА Альдостерон 99 200 so'm. 198 400 so'm.
IXLA androstendion 160 800 so'm. 321 600 so'm.
IXLA TTG retseptorlariga antitana 177 700 so'm. 355 300 so'm.
IXLA vitamin B12 41 000 so'm. 82 000 so'm.
IXLA globulin boglovchi jinsiy gormonlar 68 300 so'm. 136 500 so'm.
IXLA osish gormoni Hgh 80 600 so'm. 161 300 so'm.
IXLA GDGEA-S 55 300 so'm. 110 500 so'm.
IXLA Interleykin -6 107 900 so'm. 215 800 so'm.
IXLA IFR-1 64 400 so'm. 128 800 so'm.
IXLA Kaltsiytonin 123 600 so'm. 247 200 so'm.
IXLA Kortizol 39 800 so'm. 79 500 so'm.
IXLA Kross Laps 85 500 so'm. 171 000 so'm.
IXLA Lyuteinlovchi gormon(LG) 44 000 so'm. 88 000 so'm.
IXLA neyro-spetsifik enolaza 51 100 so'm. 102 200 so'm.
SARS-Cov-2Sni neytrallashtiruvchi antikorlar 289 400 so'm. 578 800 so'm.
IXLA Umumiy PSA 67 600 so'm. 135 200 so'm.
IXLA osteokaltsin 66 500 so'm. 132 900 so'm.
IXLA Paratgormon 40 700 so'm. 81 300 so'm.
IXLA Progesteron 49 500 so'm. 99 000 so'm.
IXLA Prokaltsitonin 187 800 so'm. 375 600 so'm.
IXLA Prolaktin 43 800 so'm. 87 600 so'm.
IHLA Renin 63 400 so'm. 126 800 so'm.
IXLA REA 43 900 so'm. 87 800 so'm.
IXLA CA-15-3 65 300 so'm. 130 600 so'm.
IXLA Erkin PSA 39 300 so'm. 78 500 so'm.
IXLA erkin T3 38 400 so'm. 76 800 so'm.
IXLA erkin T4 37 100 so'm. 74 200 so'm.
IXLA T3 umumiy 39 100 so'm. 78 100 so'm.
IXLA T4 umumiy 38 900 so'm. 77 800 so'm.
IXLA Testosteron 47 800 so'm. 95 700 so'm.
IXLA Tireoglobulin(TG) IHLA 62 900 so'm. 125 800 so'm.
IXLA TTG 38 000 so'm. 75 600 so'm.
IXLA Follikulani stimulyatsiya qiluvchi gormon (FSG) 41 000 so'm. 81 900 so'm.
IXLA Estrodiol 43 000 so'm. 86 100 so'm.
исследования COVID
antigen eksress-tahlili 33 500 so'm. 67 000 so'm.
Исследования свёртывающей системы
ACHTV 23 200 so'm. 46 300 so'm.
ACHTV SISMEX 25 300 so'm. 50 600 so'm.
Protrombin vaqti, INR SISMEX 23 500 so'm. 47 000 so'm.
trombin vaqti 23 600 so'm. 47 300 so'm.
SISMEX trombin vaqti 23 500 so'm. 47 000 so'm.
Fibrinogen 24 300 so'm. 48 500 so'm.
Fibrinogen SISMEX 29 200 so'm. 58 400 so'm.
Исследования углеводного обмена
Glyukoza bardoshlik testi 46 300 so'm. 92 600 so'm.
Консультация специалистов
1-toifali shifokor 68 000 so'm. 136 000 so'm.
2-toifali shifokor 66 300 so'm. 132 700 so'm.
toifasiz shifokor 65 000 so'm. 129 900 so'm.
oliy toifali shifokor 72 700 so'm. 145 400 so'm.
Ginekolog 43 500 so'm. 87 100 so'm.
endokrinolog-dietolog 31 900 so'm. 63 800 so'm.
Lor- shifokori 38 000 so'm. 75 900 so'm.
Podiatrist xamshira 36 700 so'm. 73 500 so'm.
Тест услуга 1 100 so'm.
Нейрохирургические операции
absess va bosh miya inftrsion kasalliklari 919 600 so'm. 1 839 300 so'm.
jarroxlik sharoitida perinevral blokada 35 100 so'm. 70 300 so'm.
orqa miya ventral dtkompressiyasi va umurtqa pogonasining boyin soxasi stabilizatsiyasi 973 800 so'm. 1 947 600 so'm.
ikkita umutqalar vertebroplastikasi 232 600 so'm. 465 200 so'm.
bitta umurtqa vertebroplastikasi 168 800 so'm. 337 600 so'm.
uchta va undan ortiq umurtqalarning vertebroplastikasi 405 500 so'm. 811 100 so'm.
orqa miya qorin boshligi orti ventral dekompressiyasi va spondilodez 1 144 500 so'm. 2 288 900 so'm.
bosh suyagini dekompression trepanatsiyasi 852 800 so'm. 1 705 600 so'm.
laminektomiya dekompressiyasi 860 000 so'm. 1 720 100 so'm.
nerv ildizlari dekompressiyasi va umurtqa pogonasini bel soxasida stabilizatsiyasi 1 037 900 so'm. 2 075 800 so'm.
orqa miya dekomprassiyasi va umurtqa pogonasi stabilizatsiyasi 973 800 so'm. 1 947 600 so'm.
boyin umrtqasi laminoplastikasi 973 800 so'm. 1 947 600 so'm.
Bel va kokrak qismi nerv ildizlari mikrodekompressiyasi 809 500 so'm. 1 619 000 so'm.
Bel qismi mikrodiskektomiyasi umrtqa stabilizatsiyasi bilan 809 500 so'm. 1 619 000 so'm.
Boyin qismi mikrodiskektomiyasi umurtqa stabilizatsiyasi bilan 860 000 so'm. 1 720 100 so'm.
miofastial blokada 32 800 so'm. 65 500 so'm.
osteoma 834 200 so'm. 1 668 400 so'm.
intrakranial shakllanishning ochiq biopsiyasi 852 800 so'm. 1 705 600 so'm.
birlamchi xirurgik tozalash 210 300 so'm. 420 600 so'm.
bosh suyagi nuqsonining plastik jarroxligi 919 600 so'm. 1 839 300 so'm.
bosh miya qattiq pardasi jarroxlik plastikasi 919 600 so'm. 1 839 300 so'm.
umurtqa pogonasining punksion biopsiyasi 76 700 so'm. 153 400 so'm.
jarroxlik muolajasidkozdan kechirish va likvor oqimini muxrlash 809 500 so'm. 1 619 000 so'm.
Umurtqa stabilizatsiyasi 1 037 900 so'm. 2 075 800 so'm.
Intrakanal hosilalarni stereotaksik biopsiyasi 852 800 so'm. 1 705 600 so'm.
Orqa miya transtorokal ventral dekompressiyasi va spondilodez 1 144 500 so'm. 2 288 900 so'm.
Gipofiz adenomasini olib tashlash 944 600 so'm. 1 889 200 so'm.
Metallokonstruksiyani olib tashlash 1 037 900 so'm. 20 759 800 so'm.
Bosh yumshoq to'qimasi hosilalarini olib tashlash 210 300 so'm. 420 600 so'm.
Bosh miya o'simtasini olib tashlash 1 102 600 so'm. 2 205 100 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 1 144 500 so'm. 2 288 900 so'm.
Bosh miya suyagi surunkali gematomalarini olib tashlash 919 600 so'm. 1 839 300 so'm.
Bosh miya shuntlash operatsiyasi 834 200 so'm. 1 668 400 so'm.
Общие клинические анализы
qin surtmasi taxlili 31 700 so'm. 63 400 so'm.
prostata ajralmasi taxlili 22 000 so'm. 44 000 so'm.
peshobdagi aseton 17 500 so'm. 35 000 so'm.
Ben-Djons oqsili 20 900 so'm. 41 900 so'm.
peshobdagi oqsili 19 300 so'm. 38 500 so'm.
peshobdagi ot pigmenti 16 600 so'm. 33 300 so'm.
bezgak(malyariya )uchun qon 28 900 so'm. 57 800 so'm.
Peshobdagi mikroalbumin 28 100 so'm. 56 100 so'm.
Umumiy axlat taxlili 26 500 so'm. 53 100 so'm.
umumiy peshob taxlili 21 400 so'm. 42 800 so'm.
Zimnidskiy probasi 20 900 so'm. 41 900 so'm.
Nechiporenko ,A Kakovskovo probasi 25 400 so'm. 50 700 so'm.
peshobdagi qand miqdori 18 800 so'm. 37 600 so'm.
spermogramma 67 800 so'm. 135 600 so'm.
Peshobni o'ziga hos vazni 17 100 so'm. 34 100 so'm.
Операции диабетической стопы
son amputatsiyasi 777 300 so'm. 1 554 600 so'm.
boldir amputatsiyasi yu/k 1 282 500 so'm. 2 564 900 so'm.
boldir amputatsiyasi p/k 1 282 500 so'm. 2 564 900 so'm.
yelka qismi amputatsiyasi 790 200 so'm. 1 580 400 so'm.
bilak qismi amputatsiyasi 790 200 so'm. 1 580 400 so'm.
barmoq amputatsiyasi 329 100 so'm. 658 300 so'm.
barmoq amputatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 768 400 so'm. 1 536 800 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 329 100 so'm. 658 300 so'm.
toliq amputatsiyasi va flegmonani ochish 768 400 so'm. 1 536 800 so'm.
toliq ochish amputatsiyasi 667 000 so'm. 1 334 000 so'm.
plastika usuli bilan toliq amputatsiyasi 780 200 so'm. 1 560 500 so'm.
tizza bogimi artromiyasi 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
autedermoplastika 912 100 so'm. 1 824 200 so'm.
katta karbonkulni ochish 887 600 so'm. 1 775 200 so'm.
kichik karbonkulni ochish 777 300 so'm. 1 554 600 so'm.
yiringli (yalliglangan) ateromani ochish 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
Paraproktitni ochish 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
infeksion absesni ochish 761 300 so'm. 1 522 700 so'm.
son flegmonasini ochish 1 016 800 so'm. 2 033 700 so'm.
boldir flegmonasini ochish 766 100 so'm. 1 532 200 so'm.
kaft flegmonasini ochish 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
yelka flegmonasini ochish 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
bilak flegmonasini ochish 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
chov flegmonasini ochish 761 300 so'm. 1 522 700 so'm.
tavon flegmonasini ochish 642 100 so'm. 1 284 200 so'm.
orqa bel flegmonasini ochish 894 700 so'm. 1 789 300 so'm.
tohiq flegmonasini ochish 627 500 so'm. 1 255 000 so'm.
son,boldir,topiq flegmonasini ochish 1 304 400 so'm. 2 608 800 so'm.
boldir va topiq flegmonasini ochish 1 156 200 so'm. 2 312 300 so'm.
tana flegmonasini ochish 894 700 so'm. 1 789 300 so'm.
dumba flegmonasini ochish 761 300 so'm. 1 522 700 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi 642 100 so'm. 1 284 200 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi va flegmonani ochish 768 400 so'm. 1 536 800 so'm.
nekroektomiya 637 900 so'm. 1 275 900 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi(katta) 777 300 so'm. 1 554 600 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi (kichik) 630 900 so'm. 1 261 800 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(katta) 1 577 100 so'm. 3 154 300 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(kichik) 1 262 300 so'm. 2 524 700 so'm.
plevra boshliginig punksiyasi 106 900 so'm. 213 800 so'm.
резекция плюеневых костей 642 100 so'm. 1 284 200 so'm.
boldirning tizza bogimi soxasidagi ekzartikulyatsiyasi 642 100 so'm. 1 284 200 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi 602 700 so'm. 1 205 400 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 768 400 so'm. 1 536 800 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 613 900 so'm. 1 227 800 so'm.
toliq ekzoartikulyatsiya 595 600 so'm. 1 191 200 so'm.
Операции эндокринной хирургии
absesni ochish 513 100 so'm. 1 026 200 so'm.
gemistrumektomiya 773 600 so'm. 1 547 100 so'm.
limfa tugunlarini ajratish bilan gemistrumektomiya 877 700 so'm. 1 755 500 so'm.
mastektomiya 674 300 so'm. 1 348 500 so'm.
tuxumning moyakka tushmasligi 768 000 so'm. 1 536 100 so'm.
sunnat 505 300 so'm. 1 010 600 so'm.
okolototal tireoidektomiya 880 500 so'm. 1 761 000 so'm.
okolototalnaya tireoidektomiya limfa disseksiya bilan 979 700 so'm. 1 959 400 so'm.
varikotsele jarroxligi(Ivonisevich boyicha) 665 700 so'm. 1 331 700 so'm.
Vinkelman jarroxligi 665 700 so'm. 1 331 700 so'm.
jinsiy azolar plastik jarroxligi 997 700 so'm. 1 995 400 so'm.
QB kengaytirilgan rezeksiyasi tugun bilan 773 600 so'm. 1 547 100 so'm.
Relumbotomiya 805 000 so'm. 1 610 000 so'm.
retservitomiya 674 300 so'm. 1 348 500 so'm.
KB subtotal rezeksiya 877 700 so'm. 1 755 500 so'm.
total tireoidektomiya 880 500 so'm. 1 761 000 so'm.
total tireoidektomiya limfodisseksiya 979 700 so'm. 1 959 400 so'm.
KB, KBOB transplantasiya 491 500 so'm. 983 100 so'm.
traxeostomiya 640 900 so'm. 1 281 900 so'm.
traxeostomiya KB boýin qismi rezeksiyasi bilan 674 300 so'm. 1 348 500 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash 844 100 so'm. 1 688 200 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash strumektomiya 934 900 so'm. 1 869 700 so'm.
ateromani olib tashlash 513 100 so'm. 1 026 200 so'm.
til ildizidagi bo'qoqni olib tashlash 960 400 so'm. 1 920 800 so'm.
Bo'yin kistasini olib tashlash 647 200 so'm. 1 294 300 so'm.
Lipomani olib tashlash 513 100 so'm. 1 026 200 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 1 074 200 so'm. 2 148 500 so'm.
KB tugunini olib tashlash 674 300 so'm. 1 348 500 so'm.
Boýin limfa tugunlarini olib tashlash 664 000 so'm. 1 327 900 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va gemistruktamiyasi 805 000 so'm. 1 610 000 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va kengaytirilgan rezeksiyasi 805 000 so'm. 1 610 000 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi 674 300 so'm. 1 348 500 so'm.
Офтальмологические исследования
Автокераторефрактометр на два глаза 20 900 so'm. 41 800 so'm.
Автопериметр на два глаза 29 600 so'm. 59 200 so'm.
Безконтактный танометр на два глаза 20 900 so'm. 41 800 so'm.
biomikrooftalmoskоpiya dorili midriaz va retinolog shifokor maslaxati bilan 49 500 so'm. 99 000 so'm.
ssuv -ichimlik namunasi(gloukomaga shubxalanganda) 42 400 so'm. 84 800 so'm.
gonioskopiya 50 100 so'm. 100 200 so'm.
gonioskopiya dorisiz 49 300 so'm. 98 600 so'm.
VGD olchash 41 500 so'm. 83 000 so'm.
Исследование "А" сканирование на два глаза 54 900 so'm. 109 800 so'm.
Исследование "Б" сканирование на два глаза 55 500 so'm. 111 000 so'm.
Исследование "Ультразвуковая биомикроскопия" сканирование на два глаза 68 400 so'm. 136 800 so'm.
Autoimmun kasalliklardagi endokrin oftalmopatiyani kompleks limfatik terapiyasi,dorilarsiz 44 700 so'm. 89 400 so'm.
ko'zning to'r pardasi lazer koagulyatsiyasi 1 seans bir ko'z uchun 318 000 so'm. 636 000 so'm.
to'r pardasi yoki nervini optik kogerent tamografiyasi 55 200 so'm. 110 400 so'm.
dorilarsiz parabulbar ineksiyalar 39 300 so'm. 78 700 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, dorilarsiz) 36 900 so'm. 92 600 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, perimrtriya,tonometiya,ekzooft 47 100 so'm. 94 300 so'm.
koz yosh kanalini yuvish 42 100 so'm. 84 200 so'm.
Anesteziolog -reanimatolog nazorati ostida sistemali tasirga ega glyukokortikoidlar bilan terapiyasi 90 200 so'm. 180 400 so'm.
Subkonyuktival ineksiya 41 300 so'm. 82 600 so'm.
Subkonyuktival ineksiya-dorilarsiz 40 500 so'm. 81 000 so'm.
Процедуры
Paronoxiyani ochish 59 300 so'm. 118 600 so'm.
furunkul (yiringli ateroma)ni ochish 77 200 so'm. 154 500 so'm.
Gemodializ 211 900 so'm. 419 600 so'm.
ginekologik tekshiruvlar 40 700 so'm. 81 400 so'm.
Prostata ajralmasini taxlil uchun yegish 43 500 so'm. 87 000 so'm.
UTT nazorati ostida QB biopsiyasi uchun bioptat olish 40 400 so'm. 80 800 so'm.
Qon olish 10 400 so'm. 20 800 so'm.
Забор крови на КЩС 21 300 so'm. 42 600 so'm.
Sitologik taxlil uchun material olish 27 300 so'm. 54 600 so'm.
uretra instillyatsiyasi 34 500 so'm. 69 000 so'm.
Tirnoq plastinkasini chetini olish 59 300 so'm. 118 600 so'm.
prostata bezini uqalash 30 500 so'm. 61 000 so'm.
Kangla Cast № 4 bog'lamini qo'ymoq 63 500 so'm. 127 100 so'm.
Total Contact Cast bog'lamini qo'ymoq 72 300 so'm. 144 700 so'm.
oyoqni birlamchi parvarishi 56 000 so'm. 112 000 so'm.
Botulinum toksini terapiyasi 38 300 so'm. 76 600 so'm.
jarraoxlik boylami 51 800 so'm. 103 700 so'm.
ЛОР манипуляции
bodomsimon bezlarni yuvish 38 700 so'm. 77 500 so'm.
burun va buru oldi boshliqlarini Proetsu boyicha yuvish 37 300 so'm. 74 500 so'm.
bitta quloqni yuvish 41 200 so'm. 82 400 so'm.
ikki tomonlama oltingugurt probkasini olib tashlash 44 800 so'm. 89 600 so'm.
Lor a'zolaridan yot tanachalarni olib tashlash 36 200 so'm. 72 500 so'm.
Радиологические исследования
Texnitril yordamida yurak tekshiruvi 429 600 so'm. 859 200 so'm.
skeletni texnifor yordamida bir marotabalik radioizotop tekshiruvi 483 500 so'm. 967 000 so'm.
skeletni texnifor yordamida bir marotabalik 3 fazalik radioizotop tekshiruvi 533 800 so'm. 1 067 600 so'm.
Однократное радиоизотопное исследование сцинтиграфия орбит глаза 243 100 so'm. 486 200 so'm.
Bir marttalik sentinel limfa tugunlari radioizotop sintigrafiya tekshiruvi 322 400 so'm. 644 800 so'm.
ОФЭКТ/КТ орбит глаза с пентатехом 147 400 so'm. 294 800 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon oldi bezi Тс99 182 300 so'm. 364 600 so'm.
YFEKT/KT tana suyaklari Т с99 texnefor 182 300 so'm. 364 600 so'm.
YFEKT/KT sentinel limfa tugunlari Tc 99 182 300 so'm. 364 600 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon bez с Т с99 182 300 so'm. 364 600 so'm.
suyak metastazlarini poliativ radioterapiyasi Sm153 629 700 so'm. 1 259 400 so'm.
DRSHJda radioyodterapiyasi 1000MKB 261 600 so'm. 523 100 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1200MKB 279 800 so'm. 559 500 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1500MKB 307 100 so'm. 614 100 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya1800 MKB 334 300 so'm. 668 700 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan radioyodterapiya 2000MKB 352 500 so'm. 705 100 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 2500MKB 398 000 so'm. 796 100 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3000MKB 443 500 so'm. 887 100 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3500MKB 489 000 so'm. 978 000 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3600MKB 539 800 so'm. 1 079 700 so'm.
DTB da radioyodterapiya400 MBK 207 000 so'm. 413 900 so'm.
DTB da radioyodterapiya DTZ 500 MBK 216 100 so'm. 432 100 so'm.
DTBda radioyodterpiya 600MKB 225 200 so'm. 450 300 so'm.
DTBda radioyodterpiya 800MKB 243 400 so'm. 486 700 so'm.
DTBda radioyodterapiya 300MKB 197 900 so'm. 395 700 so'm.
QB radioizotop tekshiruvi Tc99 bilan 218 100 so'm. 436 200 so'm.
texnemag yordamida buyraklarning radioizotop tekshiruvi 278 100 so'm. 556 200 so'm.
texnitril bilan KBOB radioizotop tekshiruvi 396 400 so'm. 792 800 so'm.
pirvotex bilan skeletni radioizotop tekshiruvi 446 000 so'm. 892 000 so'm.
Skeletni uch fazali radioizotop tekshiruvi 536 900 so'm. 1 073 800 so'm.
радиоизотопное исследование сцинтиграфия стороживых лимфоузлов 322 400 so'm. 644 800 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (5 ГБК) 9 933 400 so'm. 19 866 800 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (6 ГБК) 10 766 300 so'm. 21 532 600 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (7 ГБК) 12 709 700 so'm. 25 419 400 so'm.
радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (8 ГБК) 14 653 100 so'm. 29 306 200 so'm.
qalqonsimon bezni yod bilan skanerlash 186 900 so'm. 373 800 so'm.
Рентгенологические исследования
Qorin bo'shlig'i MRTsi 213 800 so'm. 427 600 so'm.
Ichki quloq MRTsi 189 200 so'm. 378 400 so'm.
Gipofiz bezi MRTsi 189 200 so'm. 378 400 so'm.
Boldir-oshiq bo'g'imi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Bosh miya MRTsi 189 200 so'm. 378 400 so'm.
Bosh miya MRTsi + Villiziy aylanasi angiografiyasi 213 800 so'm. 427 600 so'm.
Bosh miya MRTsi + venografiya 213 800 so'm. 427 600 so'm.
Umurtqaning ko'krak qismi MRTsi 191 700 so'm. 383 400 so'm.
Panja MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Tizza bo'g'imi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Dumg'aza-yonbosh bo'g'imi MRTsi 191 700 so'm. 383 400 so'm.
Tirsak bo'g'imi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Bilak-kaft oldi bo'g'imi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Kichik tos suyagi MRTsi 210 600 so'm. 421 200 so'm.
Юқори/пастки мучалар юмшоқ тўқималари МРТси 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Bo'yin sohasi yumshoq to'qimasi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Buyrak usti bezlari MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Orbitalar MRTsi 189 200 so'm. 378 400 so'm.
Qorin bo'shlig'i MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Yelka bo'g'imi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Bel umurtqasi MRTsi 191 700 so'm. 383 400 so'm.
Burun bo'shlig'i MRTsi 189 200 so'm. 378 400 so'm.
Prostata bezi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Bo'yin tomirlari ekstrakranial segmenti MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Oyoq MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Tos-son bo'g'imi MRTsi 198 800 so'm. 397 600 so'm.
Bo'yin umurtqasi MRTsi 191 700 so'm. 383 400 so'm.
obzorli urografiya 136 700 so'm. 273 400 so'm.
Tasvirni rasshifrovkalash 63 900 so'm. 127 900 so'm.
toz son bogimi rentgenogrammasi 122 300 so'm. 244 600 so'm.
omrov suyagi rentgenogrammasi 122 300 so'm. 244 600 so'm.
umurtqa boyin qismi rentgeni 2 proeksiyada 133 900 so'm. 267 700 so'm.
son suyagining 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 152 900 so'm. 305 800 so'm.
qorin boshligirentgenogrammasi 136 700 so'm. 273 400 so'm.
boldir topiq bogiminig 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 133 900 so'm. 267 700 so'm.
kokrak qafasi rentgenogrammasi 122 300 so'm. 244 600 so'm.
kaft rentgenogrammasi 115 100 so'm. 230 100 so'm.
tizza bogimining 2 proeksiyadagirentgenogrammasi 133 900 so'm. 267 700 so'm.
oyoq kafti 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 152 900 so'm. 305 800 so'm.
bilak suyagi 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 152 900 so'm. 305 800 so'm.
toz suyagining rentgenogrammasi 136 700 so'm. 273 400 so'm.
tirsak bogimining 2proeksiyadagi rentgenogrammasi 133 900 so'm. 267 700 so'm.
bilak bogiming 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 133 900 so'm. 267 700 so'm.
ikkita toz -son bogimining rentgenogrammasi 136 700 so'm. 273 400 so'm.
umurtqaning bir bolimining 2 proeksiyadagi rentgenogrammasi 152 900 so'm. 305 800 so'm.
yelka suyagining rentgenogrammasi 122 300 so'm. 244 600 so'm.
yelka suyagining 2 proeksiyali rentgenogrammasi 152 900 so'm. 305 800 so'm.
burun yon boshliqlarining rentgenogrammasi 115 100 so'm. 230 100 so'm.
topiqning rentgenogrammasi 115 100 so'm. 230 100 so'm.
topiqning ikkita proeksiyada rentgenogrammasi 133 900 so'm. 267 700 so'm.
bosh suyagining turk egari bilan birgalikdagi rentgenogrammasi 122 300 so'm. 244 600 so'm.
Денситометрия костей
bilak densitometriyasi 89 800 so'm. 179 500 so'm.
tana densitometriyasi 97 500 so'm. 195 000 so'm.
umurtqa pog'onasi+bitta son densitometriyasi 92 500 so'm. 185 000 so'm.
Стоимость койко-дня в отделениях
nuklear bolim-bir kishilik polulyuks xona 387 500 so'm. 771 300 so'm.
nuklear bolim-bir ikki kishilik lyuks xona 387 500 so'm. 771 300 so'm.
nuklear bolim -birkishilik 1-toifali xona 276 800 so'm. 549 900 so'm.
nuklear bolim -ikki kishilik 1-toifali xona 239 900 so'm. 476 100 so'm.
nuklear bolim -ikki kishilik polulyuks xona 369 000 so'm. 734 400 so'm.
nuklear bolim -oddiy xona 184 500 so'm. 365 400 so'm.
nuklear bolim -bir kishilik lyuks xona 424 400 so'm. 845 100 so'm.
Jonlantirish va intensiv davolash bolimi 796 400 so'm. 1 577 200 so'm.
Terapevtik bolim - oddiy hona 184 500 so'm. 365 400 so'm.
Terapevtik bolim - ikki kishilik polulyuks hona 369 000 so'm. 734 400 so'm.
Terapevtik bolim - bir kishilik lyuks hona 424 400 so'm. 845 100 so'm.
Terapevtik bolim - bir kishilik polulyuks hona 387 500 so'm. 771 300 so'm.
Terapevtik bolim - 1toifali ikki kishilik hona 239 900 so'm. 476 100 so'm.
Terapevtik bolim - 2kishilik lyuks hona 387 500 so'm. 771 300 so'm.
Terapevtik bolim - 1toifali bir kishilik hona 276 800 so'm. 549 900 so'm.
jarroxlik bolimi-ikki kishilik lyuks xona 585 600 so'm. 1 165 600 so'm.
jarroxlik bolimi-bir kishilik polulyuks xona 585 600 so'm. 1 165 600 so'm.
jarroxlik bolimi-1 toifali ikki kishilik xona 362 500 so'm. 719 500 so'm.
jarroxlik bolimi -ikki kishilik polulyuks xona 557 700 so'm. 1 109 900 so'm.
jarroxlik bolimi-oddiy xona 278 800 so'm. 552 200 so'm.
jarroxlik bolimi-1 toifali bir kishilik xona 418 300 so'm. 831 000 so'm.
jarroxlik bolimi-bir kishilik lyuks xona 641 300 so'm. 1 277 200 so'm.
Ультразвуковые исследования
Tuhumlar - erkaklarda UTT 44 000 so'm. 88 000 so'm.
Ayrisimon bezni UTT 39 800 so'm. 79 600 so'm.
bachadon + tuhumdonlar + siydik pufagi UTT 52 400 so'm. 104 900 so'm.
ko'krak bezi va mahalliy tugunlar UTT 52 600 so'm. 105 200 so'm.
Siydik pufagi UTT funksional proba bilan 44 000 so'm. 88 000 so'm.
Yumshoq to'qima UTT + bir qismi 39 800 so'm. 79 600 so'm.
qalqonsimon bez oldi bezi UTT 39 800 so'm. 79 600 so'm.
Jigar va o't qopi UTT 48 200 so'm. 96 400 so'm.
Plevral bo'shliq UTT 38 300 so'm. 76 700 so'm.
Oshqozon osti bezi UTT 44 200 so'm. 88 400 so'm.
Buyraklar va buyrakusti bezi UTT 52 500 so'm. 105 000 so'm.
prostata bezi + siydik qopi UTT 52 400 so'm. 104 900 so'm.
taloq UTT 39 800 so'm. 79 600 so'm.
УЗИ трансвагинальное ультрозвуковое исследование матки и придатков 63 500 so'm. 127 000 so'm.
Qalqonsimon bez limfa tugunlari bilan UTT 52 500 so'm. 105 000 so'm.
UTT boýicha kompleks tekshiruvi (mahalliy limfa tugunlari bilan + SDK 60 900 so'm. 121 900 so'm.
qollar qon tomirlarining rangli dubleks skanerlash 62 100 so'm. 124 200 so'm.
oyoqlar qon tomirlarini rangli dubleks skanerlash 62 100 so'm. 124 200 so'm.
boyin qon tomirlarini rangli dubleks skanerlash 62 100 so'm. 124 200 so'm.
dopplerografiya bilan ehokardiografiya 54 600 so'm. 109 100 so'm.
Физиотерапевтические процедуры
amplipuls 15 700 so'm. 31 400 so'm.
Антицеллюлитный массаж живота 16 200 so'm. 32 400 so'm.
kotariluvchi dush 16 900 so'm. 33 800 so'm.
galvanik boyinbog 17 100 so'm. 34 100 so'm.
gidromassaj 16 700 so'm. 33 400 so'm.
bosh darsenvali 12 800 so'm. 25 700 so'm.
oyoq darsenvali 16 600 so'm. 33 100 so'm.
qol darsenvali 16 600 so'm. 33 100 so'm.
Детский массаж 19 800 so'm. 39 600 so'm.
Sharko dushi 15 000 so'm. 30 000 so'm.
lazerterapiya 12 000 so'm. 24 000 so'm.
Shifobaxsh badantarbiya 17 900 so'm. 35 800 so'm.
magnitoterapiya 15 300 so'm. 30 700 so'm.
magnitolazer 15 400 so'm. 30 800 so'm.
boshni uqalash 13 000 so'm. 25 900 so'm.
kokrak qismini uqalash 15 300 so'm. 30 500 so'm.
qorinni uqalash 16 800 so'm. 33 700 so'm.
oyoqlarni uqalash 16 800 so'm. 33 700 so'm.
belni uqalash 15 300 so'm. 30 500 so'm.
qolni uqalash 16 800 so'm. 33 700 so'm.
Orqa belni uqalash 15 300 so'm. 30 500 so'm.
boyin-yoqa qismini uqalash 15 300 so'm. 30 500 so'm.
parafinli aplikasiya 20 400 so'm. 40 700 so'm.
Прессотерапия верхней конечностей 14 300 so'm. 28 600 so'm.
Прессотерапия жакет 17 600 so'm. 35 200 so'm.
Прессотерапия нижних конечностей 19 800 so'm. 39 600 so'm.
Точечный массаж живота 13 000 so'm. 26 000 so'm.
Точечный массаж конечностей 17 600 so'm. 35 200 so'm.
Точечный массаж ш/в зоны, спины, поясницы 19 800 so'm. 39 600 so'm.
tubus 14 700 so'm. 29 300 so'm.
utlratovush 16 600 so'm. 33 200 so'm.
UFN 11 500 so'm. 23 000 so'm.
aylanma dush 15 000 so'm. 30 000 so'm.
kukumazin bilan elektroforez 62 600 so'm. 125 300 so'm.
elektroforez 16 100 so'm. 32 100 so'm.
озонотерапия
kamera"kombinezon" 20 400 so'm. 40 800 so'm.
kamera 'quloqchin'' 16 600 so'm. 33 100 so'm.
kamera ''oyoq'' 20 100 so'm. 40 200 so'm.
kamera ''oftalmologik niqob'' 12 900 so'm. 25 800 so'm.
Фитотерапия
antioksidantlik choy 3 900 so'm. 7 800 so'm.
ot xaydovchi choy 3 900 so'm. 7 800 so'm.
erkaklik kuchi-choy 3 900 so'm. 7 800 so'm.
nefrochoy 4 000 so'm. 7 900 so'm.
qand miqdorini tushuruvchi choy-gyunorm 3 900 so'm. 7 800 so'm.
qand miqdorini tushuriuvchi choy-reglyukon 3 500 so'm. 6 900 so'm.
slabitus choy 3 900 so'm. 7 800 so'm.
tinchlantiruvchi choy 3 900 so'm. 7 800 so'm.
fitoslim choy 3 900 so'm. 7 900 so'm.
fitotonometr 3 900 so'm. 7 900 so'm.
Функциональные исследования
xolter usulida monitorlash 87 300 so'm. 174 600 so'm.
EKG rasshifrovkasi bilan 43 000 so'm. 86 100 so'm.
prozerinsiz 1 nervda elektroneyromiografiya (ENMG). 24 400 so'm. 48 800 so'm.
prozerinli 1 nervda elektroneyromiografiya (ENMG). 25 300 so'm. 50 600 so'm.
электронейромиография (ЭНМГ) на одну конечность с прозерином 31 900 so'm. 63 800 so'm.
prozerinsiz bir a'zo uchun elektroneyromiografiya (ENMG). 31 000 so'm. 62 000 so'm.