Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(78)113-60-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Yo.X. Toʻrakulov nomidagi RIEIATM mutaxassislari Xorazm viloyatida


O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Markaziy poliklinikasida chuqurlashtirilgan tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi.


Yo.X. To’rakulov nomidagi RIEIATM mutaxassislari Farg‘ona viloyatida


Toshkent shahridagi maktabgacha yoshdagi bolalarni endokrin patologiyalar bo‘yicha skrining.


Respublika ishchi guruhining Surxondaryo viloyatidagi Jamoatchilik qabulxonalari


Специалисты РСНПМЦ Эндокринологии в Джизакской области.


Ё.Х.Ту́ракулов номидаги РИЭИАТМ мутахассислари Джиззах вилоятида


Скрининг детей дошкольного возраста на эндокринные патологии в Ташкенте.


Интервью с заведующей отделением кардиодиабета РСНПМЦ Эндокринологии имени Ё.Х.Туракулова Юсуповой Мадиной Шукуруллаевной


Tibbiyotdagi islohotlar - inson qadri uchun


Эндокрин касалликларини даволашнинг самарали усуллари муҳокама қилинди


Мероприятие к международному дню защиты детей


Обмен опытом в сфере нейроэндокринологии.


Neyroendokrinologiya sohasida tajriba almashish


Управление СД 2 во время Рамадана и после него


Нейрохирургия : обмен опытом и практическими результатами


Нейрожорроҳлик: тажриба алмашинуви ва амалий натижалар


Академия диабета семинар для эндокринологов


Отделение нейрохирурги Центр Эндокринологии


Эндокрин касалликларни эрта олдини олиш муҳим масала