Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

1996 г
Окончила Ташкентский Государственный Медицинский Институт II
1998 г
Окончила клиническую ординатуру на кафедре Эндокринологии II ТашГосМИ
1998 - 2005 гг
Аспирантура РСНПМЦ Эндокринологии.

2008
Защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Сосудистые поражения у лиц с промежуточными гипергликемиями и у вновь выявленных больных сахарным диабетом"
2006-2014 гг
Младший научный сотрудник отдела Диабетологии РСНПМЦ Эндокринологии
2006-2019гг
Врач отделения диабетичeской нефропатии РСНПМЦ Эндокринологии им. академика Я.Х. Туракулова
С 2019
В настоящее время заведующий отделения «Клинической эндокринологии» РСНПМЦ Эндокринологии им. академика Я.Х. Туракулова

: Врач Эндокринолог

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi