Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

1981 - 1987 гг
Cтудент лечебного факультета Самаркандского Государственного Медицинского Института, который окончил с отличием на «красный» диплом
1988 г
Проходил интернатуру в качестве хирурга на базе городской больницы «Скорой и Неотложной Помощи» города Термеза
1990 г
Прошел специализацию по урологии в Украинском Институте Усовершенствования Врачей, г. Харьков
1991 - 1993 гг
Проходил клиническую ординатуру на базе Кафедры Урологии ТИУВ
1999 г
Прошел специализацию по эндокринологии на базе кафедры Эндокринологии ТИУВ
2004 г
Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Диагностика и лечение первичного гиперпаратиреоидизма с преимущественным поражением почек»
2006 г
Австрия. Вена. «EANM Learning Course on Paediatrics»
2007 г
Польша. Варшава. «1st European Congress on the Aging male ESSAM»
Португалия. Лиссабон. Congress on the Aging male ESSAM
2008 г
Россия. Москва. РУДН.«Эндокринные аспекты андрологических заболеваний»
2011 г
Прошел обучение в г. Мюнстер ФРГ по теме «Testosterone Therapy & Male Sexual Health»

1988 - 1991 гг
Ординатор урологического отделения Денауской Городской больницы
1993 - 1998 гг
Ординатор урологического отделения Мед. Сан. Части ТТЗ
1998 – 2011 гг
Научный сотрудник лаборатории эндокринной хирургии НИИ Эндокринологии
С 2011 г
Заведующий отделением Репродуктивной Эндокринологии РСНПМЦЭ

: Хирург Эндокринолог

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi