Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

1994
В 1994 году закончила Ташкентский Медицинский Педиатрический Институт
1994 - 1995
1994-1995 гг. прошла интернатуру по специальности педиатрия в МСЧ ТАПОиЧ.
1996
В 1996 г. прошла специализацию на кафедре Эндокринологии ТашИУВ по специальности «Клиническая эндокринология»

1995
В 1995 г. принята на должность младшего научного сотрудника в лабораторию гипоталамо-гипофизарной регуляции НИИ Эндокринологии МЗРУз.
2006
В 2006 г защитила кандидатскую диссертацию на тему:»Клинико-диагностическое изучение соматотропных адном гипофиза в условиях РУз».
В 2002 году была избрана председателем профсоюзного комитета НИИ Эндокринологии и выполняла эту работу до 2010 года.
С 2010 года до 2017года работала в должности заместителя главного врача РСНПМЦЭ по лечебной работе.
С января 2017 года по сей день работает в должности заведующего отделением нейроэндокринологии РСНПМЦЭ,

: Врач Эндокринолог

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi