Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

2002
окончила лечебный факультет Ташкентской Медицинской Академии
2007
окончила магистратуру на кафедре эндокринологии ТМА
поступила на работу в НИИ Эндокринологии младшим научным сотрудником в отделение репродуктивной эндокринологии, работала врачом-ординатором в этом же отделении
С 2009 по 2012 гг
училась в аспирантуре на базе Республиканского Центра Эндокринологии

2012 г
прошла специализацию по физиотерапии на кафедре гастроэнтерологии, диетологии и физиотерапии Ташкентского Института Усовершенствования Врачей
с марта 2012
занимает должность заведующей отделения реабилитации эндокринных заболеваний

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi