Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

2012
В 2012 году окончила медико-педагогический факультет Ташкентского педиатрического медицинского института.
2014
В 2014 году с отличием окончила курсы клинического ординатора по специальности “эндокринология” в РСНПМЦЭ имени академика Я.Х.Туракулова.
Успешно прошла 504 - часовой курс первичной специализации “Экстракорпоральная детоксикация ” на кафедре “Экстренная медицинская помощь” под руководством Хаджибаева А.М.в Ташкентском Институте Усовершенствования Врачей в 2014 году.

2012
Начала практику клинического ординатора в 2012 году в центре эндокринологии в отделении диабетической нефропатии.
2014
В 2014 году была принята на работу РСНПМЦЭ имени академика Я.Х.Туракулова в отделение гемодиализа.
В настоящее время Хафиза Аширметовна заведующая отделением персонализированной эндокринологии.

: Врач Эндокринолог

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi