Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

1986
 В 1986 г. окончила лечебный факультет Ташкентского Государственного Медицинского
1987
 В 1987 г. окончила интернатуру в МСЧ Главташкентстроя С 1991 по 1993 обучилась в клинической ординатуре в НИИ Эндокринологи..
1993 - 1999
 С 1993 по 1999гг очная аспирантура в НИИЭ
2005
 2005 г. - по кардиологии на кафедре кардиологии Ташкентского Института Усовершенствования врачей (сертификатА №0003516)
2011
 2011 г. - по эндокринологии на кафедре эндокринологии Ташкентского Института Усовершенствования врачей (№003584)
2015
 2015 г. - по эндокринологии на кафедре эндокринологии Ташкентского Института Усовершенствования врачей (сертификат №009227)
2017
2017 г. по эндокринологии на кафедре эндокринологии Ташкентского Института Усовершенствования врачей (сертификат №008010)

1989 - 1991
 В 1989-1991гг работала врачом терапевтом в МСЧ ТТЗ.
2000 - 2005
 2000-2005гг врач -ординатор отделения нейроэндокринологии
2005
 В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности клинического течения сахарного диабета и его сосудистых осложнений, сочетанного с диффузным токсическим зобом».
2005 - 2011
 2005-2011гг врач-ординатор отделения диабетической нефропатии
2012
 С 2012 г заведующая отделения общей эндокринологии, реорганизованного в 2015г в отделение кардиодиабет

: Врач Эндокринолог

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi