Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (08-00dan : 16-00gacha)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Nega bizni tanlaydilar ?

Tibbiy korxonalar tomonidan xizmat koʼrsatish shartlarining mustaqil baxolanishi

O'zbekiston endokrinologlari uyushmasi

Qonun va me'yoriy-huquqiy hujjatlar, litsenziyalar, tibbiy standartlar

Korrupsiyaga qarshi kurash

Kafedra mudirlari

1995
В 1995 г. окончила лечебный факультет I Ташкентского государственного медицинского института
1996
В 1996 г. окончила интернатуру на базе кафедры эндокринологии, в отделении эндокринологии в 5 городской больнице
2007
В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Репродуктивные нарушения у женщин фертильного возраста с ожирением».
2018
В 2018 г. 29 декабря защитила докторскую диссертацию на тему: «Эпидемиология, диагностика, лечение и мониторинг синдрома Кушинга по Республике Узбекистан».

1996 - 2005
1996 - 2005 гг. научный сотрудник лаборатории нейроэндокринологии Республиканского научно – практического медицинского института эндокриногии.
2005 - 2011
2005 – 2011 гг заведующая отделением нейроэндокринологии РСНПМЦЭ.
2012 - 2015
2012 – 2015 гг докторант научного отдела нейроэндокринологии РСНПМЦЭ.
2015 - 2017
2015 – 2017 гг врач эндокринолог в отделении нейрохирургии РСНПМЦЭ.
2017
2017 г по настоящее время заведующая отделением тиреоидной патологии РСНПМЦЭ имени Я. Х. Туракулова.

: Врач Эндокринолог

RIIATEM da
eng yaxshi dunyoga mashhur
mutaxassislar ishlaydi

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy tibbiyot endokrinologiya markazi noyobdir, O'zbekiston Respublikasida zamonaviy endokrinologik profilaktik diagnostika, ilmiy-pedagogik kompleks hisoblanadi. Markaz fundamental va klinik endokrinologiya sohasidagi mahalliy va xorijiy mutaxassislarning so'nggi yutuqlarini to'playdi, ilmiy yutuqlarning ekspert tahlilini o'tkazadi va mintaqaviy Profil markazlarining ishini muvofiqlashtiradi.

2
ta professor
9
ta fan doktori
35
tibbiyot fanlari nomzodlari
40
tibbiyot fanlari nomzodlari
84 000
bemorlarga yiliga tibbiy yordam ko'rsatiladi